Gaan de parkeerplaatsen bij het busstation definitief verdwijnen?

RODEN – Tijdens de raadsvergadering van 11 september aanstaande, zal de Noordenveldse raad een beslissing moeten nemen over de 32 parkeerplaatsen bij het busstation. Het college is voornemens deze plaatsen allen te laten verdwijnen. Plaatselijke ondernemers vinden dat geen sterk plan en sturen aan op een compromis. Hierbij zouden 14 parkeerplaatsen blijven bestaan.

De situatie rondom het HOV is als volgt. Om het centrum van Roden een kwaliteitsimpuls te geven, is de gemeente Noordenveld met twee ontwerpschetsen gekomen voor het busstation. Immers, dit wordt als entree van Roden gezien. In één van de ontwerpen is geen ruimte voor parkeerplekken, op twee tijdelijke parkeerplaatsen nabij de apotheek, twee invalidenparkeerplaatsen en een parkeerplaats voor taxi’s na.

Het andere ontwerp is een variant met een parallelweg met veertien insteekhavens. Hierbij zouden dus veertien parkeerplaatsen overeind blijven.

Enkele bewoners van het appartementencomplex aan de Touwslager hebben te kennen gegeven niet blij te zijn met de verdwijning van parkeerplaatsen. De fractie van de VVD gaf al aan helemaal niets te zien in de voorliggende plannen. Zij stelt namelijk dat het busstation nog geen vijftien jaar oud is en het dus nog niet aan vervanging toe is.