‘Gaat heen en vermenigvuldigt u’

LEEK- Er liep een man door de straat. Al turend met zijn hoofd naar beneden leek het of hij iets zocht. Vooral de goot naast de weg had zijn aandacht. Later viel het op dat hij altijd naar de grond keek. Waarom? Toen iemand zijn vrouw vroeg wat de reden was van zijn blik naar beneden gaf ze het best wel trieste antwoord. Haar man was geboren in een gezin met veel, heel veel kinderen. Niet dat dit vreemd was, want vroeger was het de gewoonste zaak van de wereld. Acht, negen, tien, veertien kinderen was beslist geen uitzondering. Wat wil je, als er nog geen mogelijkheden zijn om aan gezinsbeperking te doen. De pil en andere voorbehoedsmiddelen waren nog niet uitgevonden. ‘Gaat heen en vermenigvuldigt u’, was dan ook aan de orde van de dag. Vaak gingen armoede en veel kinderen samen. ‘Laat die armoede nu de oorzaak zijn van het naar de grond kijken van haar man’, sprak de vrouw. ‘Want’, ging ze verder ‘op de grond lag wel eens iets wat een ander had verloren’. ‘Niet alleen peukjes, maar ook wel eens iets van waarde en dat betekende meer brood op de plank’. De vrouw vertelde dat ze beslist geen armoede hadden, laat staan twaalf kinderen, maar toch had haar man het kijken naar de grond nooit afgeleerd. Of dit een bruggetje is naar een volgend onderwerp? Wie weet! Al is het misschien alleen het woordje ‘grond’. Omdat door aflopende recessie de woningmarkt gelukkig weer aantrekt, stijgen ook de ‘grond’prijzen. Laten we daarom in de gemeente Leek maar blij zijn met meer grond. Vanaf 25 januari vindt er druk verkeer plaats tussen de Suikerunie te Hoogkerk en een locatie aan de Hoofdstraat ten westen van Oostwold. Ongeveer drie maanden lang zal er grond worden verplaatst naar Oostwold. Het verkeer en aanwonenden van de Hoofdstraat zullen veel hinder ondervinden van de langdurige transporten. Volle vrachtauto’s komen vanaf de Poffert en deze gaan leeg weer terug via “t Mienscheer richting Leek. Deze weg is gedurende de transporten ingericht als eenrichtingsweg richting Leek. Uitkijken dus. Tegenwoordig kan door alle computer-mogelijkheden heel ver worden terug gekeken. ‘De hoeveelste Groninger of Nederlander was jij toen je geboren werd?, geeft antwoord op deze vragen. Mijn moeder, geboren op 27 augustus 1923 blijkt de 377.392e Groninger en de 7.155.986e Nederlander te zijn die geboren is. Zelf moet ik het, geboren op 7 september 1953, met meer buren doen. 464.874e Groninger en 10.514.155e Nederlander. Nu het toch over social media gaat, het onderwerp internetwinkels wordt op voorstel van de VVD fractie woensdagavond 3 februari behandeld tijdens de commissievergadering. Dit n.a.v. een beleidsnotitie welke het college heeft vastgesteld met als thema ‘Internetwinkels Leek 2015’. Belangrijk was natuurlijk de reactie van de handelsverenigingen Leek-Nietap,Tolbert en Zevenhuizen. Zij kregen als eerste de notitie toegestuurd, maar reageerden niet binnen de daarvoor afgesproken termijn. Tijdens andere bijeenkomsten werd er door hen positief op gereageerd. Klaar zou je zeggen, maar zo gaat het niet altijd in bestuurlijk Nederland. De fractie van de VVD wil overleggen met de andere fracties of deze uitbreiding van regelgeving wel wenselijk is. Dit met als onderliggende vraag ‘Welk probleem lossen we op? In hoeverre ontnemen we (startende) ondernemers de mogelijkheid te ondernemen en is deze regelgeving handhaafbaar’. Vragen genoeg en het zal hierdoor een interessante discussie worden, want regels zijn er tenslotte om gehandhaafd te worden. Ook alle handelsverenigingen en de BVL zijn uitgenodigd. Handel genoeg dus. Ook u allen bent welkom tijdens dit onderwerp en andere agendapunten die worden behandeld. Meepraten en meedenken kan nooit geen kwaad toch? ‘Ik groet u’. ‘Moi’.