Gaat het Ondernemersfonds door?

Zakenkring is voor

RODEN – De eerste drie jaar van het Ondernemersfonds zitten er bijna op. Dat betekent dat er binnenkort opnieuw gestemd gaat worden over de voortzetting van het fonds. Het Ondernemersfonds is in het leven geroepen om een einde te maken aan het probleem van de zogenaamde ‘freeriders’. Door het instellen van het fonds betalen echt alle ondernemers- binnen een vastgesteld gebied- via een percentage van de WOZ-waarde mee aan het fonds. Uitgangspunt was dat de individuele ondernemer niet meer zou gaan betalen dan dat hij in het verleden aan contributie betaalde aan de Zakenkring.

De Zakenkring kan uit het fonds gelden verkrijgen voor allerlei activiteiten die zij uitvoeren om het winkelcentrum te versterken en te promoten. Dankzij het ondernemersfonds heeft de Zakenkring de afgelopen drie jaar de beschikking gehad over een bijna dubbel zo goot budget als de jaren daarvoor. Daardoor heeft men kunnen investeren in LED verlichting voor alle lichtarmaturen, uitbreiding van de lichtarmaturen, geraniumzuilen en meer hanging-baskets, sneeuwruimen, allerlei activiteiten en reservering voor de herontwikkeling van de Albertsbaan. ‘Naast de voordelen van een eerlijke verdeling en een sterke verbetering van de financiën kunnen we ook stellen dat de Zakenkring in ledental is gegroeid’, zegt voorzitter Jan Post (FOTO). ‘Gelukkig zien steeds meer ondernemers dat het goed is om samen te werken aan een goed winkelcentrum. Naar onze mening ligt daar ook de sleutel tot een succesvol winkelcentrum: samenwerken. Roden staat er goed voor. Alles is aanwezig, we moeten het allemaal alleen wat beter verpakken en vervolgens verkopen. En dat kan alleen als er voldoende middelen ter beschikking zijn en daar zorgt nu juist dit Ondernemersfonds voor.’’

Der Zakenkring is dus groot voorstander van het Ondernemersfonds. ‘Maar het kan natuurlijk dat ondernemers het daar helemaal niet mee eens zijn’, vervolgt Post.‘Misschien zijn er twijfels over nut en noodzaak. Dat kan natuurlijk en daarover willen we graag in gesprek. Op de ledenvergadering van 21 oktober zetten we het op de agenda en willen er open over praten. Mensen die liever een persoonlijk onderhoud willen, kunnen een mailtje sturen (info@zakenkringroden.nl). Wij nemen vervolgens contact op.’