Gabi GoosTyp hier een berichttitel

Roden VMH Gaby Goos

Functie: Bestuursvoorzitter van de Noordenveldse Uitdaging

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is een term die de laatste tijd steeds meer opgang maakt. Wat dat betekent is, dat ondernemers behalve hun streven naar winst zich ook inzetten voor allerlei menselijke aspecten in onze samenleving. Dat is ook het uitgangspunt van de Noordenveldse Uitdaging, die sedert eind vorig jaar in de gemeente Noordenveld is opgezet. We willen als ondernemers met elkaar steun geven aan maatschappelijke initiatieven en vraagstukken om onze betrokkenheid bij de samenleving ook effectief te realiseren. Tanja Haseloop, de oud-wethouder van de gemeente Leek, nam hiervoor het initiatief; zij is ook de uitvoerend manager van onze Noordenveldse Uitdaging. We zijn daarmee de eerste gemeente in Drenthe die deze destijds in 1999 landelijk opgezette maatschappijvisie daadwerkelijk in de praktijk brengt. En hoewel we nog maar aan het begin staan, is het enthousiasme van ondernemerszijde al groot. Er is een zogeheten ‘matchgroep’ geformeerd. Daarin zitten Jonge Honden, oftewel jongere ondernemers met vooral uitvoerende taken en zogeheten Oude Rotten – zij zijn wat ‘ouder’, let op de aanhalingstekens, met vooral een groot netwerk. Samen willen ze de Noordenveldse Uitdaging handen en voeten geven. Door te fungeren als een soort bemiddelingsbureau tussen vraag & aanbod van materialen (zoals meubels en spullen), middelen (geld!) en menskracht (kennis, extra handen en creativiteit). Samen met secretaris Ronald Seinen, hij is directeur Bedrijven bij de Rabobank, penningmeester Chiel van den Heuvel die een breed bestuurlijk netwerk heeft en mijzelf als voorzitter (ik ben directeur van Argo Schoonmaakbedrijf), vormen we het overkoepelende bestuur. Organisatorisch hebben we nu alles goed op een rijtje. Dankzij financiële steun van de gemeente Noordenveld, de Rabobank en het Oranjefonds kunnen we, ook al omdat we al een behoorlijk aantal meewerkende bedrijven hebben, nu aan de slag. 

Middels publiciteit, want een brede bekendheid is voorwaarde, willen we onze ideeën breed uitdragen. Dat kan heel goed via onze website www.noordenveldseuitdaging.nl Wie meer wil weten – dat geldt voor verenigingen, clubs en maatschappelijke organisaties maar evenzeer voor bedrijven die ‘mee’ willen doen – adviseer ik, deze site eens aan te klikken.”