Gas en Landschap

In Noord Groningen ondervindt men de negatieve invloed van gaswinning uit de bodem in de vorm van schade aan gebouwen en landschap. Bij Langelo is schade aan bebouwing nog niet waarneembaar als gevolg van het injecteren van gas in de formatie. Maar als gevolg van de grootschalige beïnvloeding door de industriële bebouwing op de landschappelijke omgeving is de waarneembaarheid des te sterker. Vooral vanuit Steenbergen vanaf de Markeweg en vanaf de weg naar Een. En vanuit Een over het fraaie beekdal van het Groote Diep vanaf de Eenerstukken heeft men onbelemmerd zicht op de harde lijnen van het grote complex. De bij de aanleg betrokken architecten spreken van een positieve toevoeging aan het landschap. Kennelijk had men geen weet van het verzet van provinciaal en gemeentebestuur van Norg tegen vestiging van het complex, zodanig zelfs dat een aanwijzing van de Rijksoverheid nodig was om het te realiseren. Nu zou volgens de architecten het industrieel complex een dusdanige toevoeging aan het (Drentse) landschap zijn dat niet hoeft te worden gecamoufleerd. Sterker, het kan niet worden gecamoufleerd door de grootschaligheid. Het complex zal altijd zichtbaar blijven. Het aangelegde cosmetische (schaam) groen richting beekdal in de vorm van wat houtsingels kan niks camoufleren. Het enigermate verzachten van de negatieve invloed op het landschap kan alleen door de landschappelijke schaal richting Langelo te verkleinen door het aanbrengen van (Drents eigene) beplanting, haaks op de beek. Het Groote Diep zal evenals De Slokkert en het Peizerdiep ongetwijfeld zijn oorspronkelijke meanders terug te krijgen. De hierbij ontstane overhoekjes kunnen deels worden ingeplant en zo een bijdrage leveren aan de bepleite schaalverkleining.
Wim Hoekstra,
Roden