Gebiedsfonds Westerkwartier gaat samen met ondernemers voor een fantastisch landschap

image

WESTERKWARTIER – Het heeft even geduurd voor het er kwam, maar dankzij de Streekrekeningen van de Rabobank kon het toch worden opgericht: Het Gebiedsfonds Westerkwartier. En met burgmeester Kor Dijkstra van Grootegast als aanvoerder, heeft de stichting voor behoud van het mooie West Groningse landschap de wind er lekker onder.

Het fonds dat over een vermogen van zo’n 80.000 euro beschikt, heeft daarvan 10 mille toegezegd aan stichting Schansenkrijg Westerkwartier en nog eens hetzelfde bedrag aan de Vereniging Dorpsbelangen Lutjegast voor het project ‘De Groene Dorpsploats’.

Iedereen kan een beroep doen op het fonds; áls het ingebrachte idee maar ten goede komt aan de kwaliteit van het landschap, natuur en cultuur in het Westerkwartier, volgens burgemeester Kor Dijkstra die op persoonlijke titel voorzitter is van de stichting. Elmar Schraa van Landschapsbeheer Groningen en woordvoerder van het Gebiedsfonds legt uit hoe het fonds precies werkt. “Ondernemers in de regio kunnen een Streekrekening openen bij de Rabobank. Over dat gestorte kapitaal ontvangen zij een marktconforme rente. En de bank beloont dat in de vorm van een bonus van vijf procent die ze rechtreeks overmaakt aan het Gebiedsfonds. Onlangs is de Rabobank gestart met een wervingscampagne met als streven om vijf miljoen euro extra op de streekrekeningen te krijgen. Lukt dat, ontvangt het Gebiedsfonds Westerkwartier per jaar 2500 euro extra aan rente vanuit de bank om rechtstreeks weer te kunnen investeren in het gebied. Bovendien kunnen ondernemers ook besluiten om de rente die zij over hun geld ontvangen te schenken aan het gebiedsfonds”, oppert Schraa. “Een leuke manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen, want de ondernemer investeert op die manier in zijn eigen gebied en voor het fonds natuurlijk een geweldige inkomstenbron”, stelt de burgemeester die zelf nauw betrokken was bij de totstandkoming van het fonds.

“Het heeft best wel even geduurd voordat we het fonds ook echt in de lucht hadden”, vertelt Dijkstra. “De zogenaamde ‘groenfondsen’ zijn ontstaan in de provincie Zuid Holland, ter vervanging van de landelijke subsidies voor het groen. Die raken door de bezuinigingen bij de overheid tamelijk opgedroogd. Die groenfondsen worden daar gevoed door ondernemers voor wie natuur en landschap belangrijk is. Maar dat krijg je hier nooit voor elkaar, een fonds dat volledig draait op ondernemers. En aan een fonds zonder inkomsten heb je zo weinig hè? Toen zijn we op zoek gegaan naar andere manieren om het wél van de grond te kunnen krijgen. De Streekrekeningen van de Rabobank bleken de oplossing. We kunnen uiteraard niet alles oppakken met het fonds, maar wel delen ervan. Overheidstaken financieren we niet -het onderhoud van houtsingels bijvoorbeeld-, maar het herstel van oude kerkhoven weer wel. En er zijn plannen in de maak om dorpen in het groen te zetten. Dan moet je denken aan de uitwerking van dorpsvisies waarbij het groen in en rond dorpen versterkt worden door bijvoorbeeld de aanplant van bomen.

Voor nu heeft het gebiedsfonds haar steun verleend aan twee projecten. De stichting Schansenkrijg Westerkwartier krijgt 10.000 euro om de vergeten slag bij Noordhorn in 1581 tijdens de tachtigjarige oorlog na te spelen en vast te leggen. ‘Verschanst in het Westerkwartier’, heet het project dat in augustus nagespeeld wordt. Voorwaarde is wel dat de stichting ook aandacht besteedt aan andere schansen in het gebied, vertelt Dijkstra. “Ook de schansen in bijvoorbeeld Kommerzijl en Leek willen we onder de aandacht brengen.” De Vereniging Dorpsbelangen Lutjesgast gebruikt het geld voor de aanleg van een natuurspeelplaats. Ondernemers die al helemaal warm lopen voor een Streekrekeningetje bij de Rabo en hun gebied graag een warm hart toedragen, kunnen contact opnemen met de bank: 0594- 554760. Schijnt ook fiscaal nog eens erg aantrekkelijk te zijn. Wie wil dat nou niet?