Gedeputeerde Stelpstra hekelt ‘klein bier’ Noordenveld

Raad van Noordenveld

Duurzaamheid wordt de komende jaren een groot thema voor iedere gemeente in Nederland. Noordenveld is hier uiteraard geen uitzondering op. Vandaar dat het college dit thema hoog op de agenda heeft staan. Ambitieuze plannen, vindt het college. Enkele partijen hadden echter liever gezien dat ‘duurzaamheid’ nog hoger op de prioriteringslijst van Noordenveld had geprijkt. Tijdens de behandeling van de begroting kwam dit dan ook volop aan bod. Ook wist Menne Kamminga (ChristenUnie) te vertellen dat de gedeputeerde Tjisse Stelpstra kritiek had op de plannen van Noordenveld. Stelpstra verweet de gemeente met ‘klein bier’ bezig te zijn. Harde woorden.

Even het beeld schetsen. In een onderhoud tussen enerzijds raadsleden Kamminga en Ryanne Steendam (Gemeentebelangen), met gedeputeerde Stelpstra, verweet die laatste de gemeente Noordenveld ‘te plaatselijk’ bezig te zijn. Om het in mijn eigen woorden maar even te zeggen: Stelpstra vindt dat de duurzaamheidsmaatregelen van Noordenveld gerommel in de marche is en dat zij te weinig keken naar het grote geheel. Dat grote geheel is denken in het belang van de provincie, in plaats van de gemeente.
‘Tenenkrommend’, zo noemde Kamminga de verwijten van Stelpstra. ‘We zijn druk bezig om op allerlei manieren te werken aan duurzaamheid. Als je dan zulke kritiek krijgt, dan valt dat tegen. Een beetje meer respect zou fijn zijn’, stelde hij.

Aan alles viel te merken dat Kamminga de woorden van Stelpstra buitenproportioneel vond. Ook wethouder Kirsten Ipema (die belast is met het duurzaamheidsvraagstuk) kon zich niet in de woorden van Stelpstra vinden. Het is natuurlijk een lastig vraagstuk. Enerzijds wil je je eigen straatje schoonvegen. Ervoor zorgen dat de gemeente Noordenveld in ieder geval werkt aan duurzaamheid. Je eigen inwoners helpen bij het verduurzamen van woningen en het goede voorbeeld geven als gemeente. Anderzijds heeft het weinig zin als je niet over de grenzen van je eigen gemeente kijkt. Het duurzaamheidsvraagstuk is er één van heel Nederland en dus moet er worden samengewerkt. Als de gedeputeerde dan doodleuk verkondigt dat de gemeente Noordenveld maar wat aanrommelt – nogmaals: dat zijn mijn woorden – dan doet dat zeer.
Toch staan de opmerkingen van Stelpstra niet op zichzelf. Ook duofractie PvdA/GroenLinks vindt dat Noordenveld niet op de goede weg is qua duurzaamheid. ‘We lopen achter’, stelde Bertus Jan Epema. ‘De regionale aanpak is weinig concreet. We moeten ervoor zorgen dat de bevolking profiteert van verduurzaming’, vervolgde hij. Hij voegde eraan toe dat hij zo 25 gemeenten wist te vinden die duurzamer bezig zijn dan Noordenveld.
Goed, Epema heeft het niet over ‘klein bier’. Maar feitelijk zegt hij wel dat de maatregelen zoals nu aangekondigd, maar weinig zoden aan de dijk zal zetten. Als eerste gemeente van Nederland een auto op waterstofbasis aanschaffen is goede pr, maar je winst is minimaal.
Goed, over duurzaamheid zullen we de komende jaren nog genoeg horen en zien. Zoals Jos Huizinga – de wethouder die vóór Ipema belast was met het duurzaamheidsvraagstuk – al zei: ‘Noordenveld klimaatneutraal maken, gaat een pijnlijk en kostbaar proces worden’. Een hoofdpijndossier? Zo wilde Huizinga het niet noemen. Maar zo dacht hij er wellicht wél over.
‘Een groene wereld begint bij jezelf’. Het is zo’n vreselijk cliché waar het politieke landschap mee doorspekt is. Maar het klopt. Lullen over duurzaamheid is allemaal leuk en aardig, maar zolang de gemeenteraad van Noordenveld achttien (!) moties indient tijdens een raadsvergadering (om die vervolgens één voor één uit te printen), dan gaat er iets mis. Het halve Mensingebos lag vorige week op tafel in Roden. Zowel Ryanne Steendam als Bertus Jan Epema stelden voor om voortaan niet meer iedere motie uit te printen. ‘Dat hebben we al eens geprobeerd, maar dat werd een chaos’, herinnerde wethouder Jeroen Westendorp zich. ‘In Groningen hadden we soms 64 moties die we allemaal op de tablet behandelden. Het kan dus wel’, voegde hij hieraan toe. Oftewel: de Noordenveldse raad moet eens afstappen van het idee om iedere motie maar te printen. Ze hebben niet voor niets zo’n mooie tablet.
Het slotakkoord van deze column is voor burgemeester Klaas Smid. Op de vraag of moties voortaan niet per tablet konden worden behandeld, antwoordde hij gevat: ‘U kunt ook overwegen minder moties in te dienen’.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema