Geen eenduidige oorzaak ongevallen Maatlanden

Om het groot aantal ongevallen op de Maatlanden te verklaren zijn onderzoeken gedaan naar de stroefheid van de weg, de gereden snelheid en de inrichting van de weg. Uit de politieregistraties en de onderzoeken kan geen eenduidige oorzaak van de ongevallen gevonden worden. Wat wel opvalt is dat het wegdek meestal vochtig of nat is als er ongevallen plaatsvinden.

Wethouder Alex Wekema: “Omdat uit alle onderzoeken geen duidelijke oorzaak van de ongevallen naar voren komt nemen wij geen enkel risico en gaan wij een aantal maatregelen treffen.”

Verminderde stroefheid op de Maatlanden

Uit de stroefheidsmeting van 12 februari 2019 op de Maatlanden tussen de rotonde Slotlaan en de rotonde de Zulthe is gebleken dat op vier plekken op de weg de stroefheid net onder de stroefheidsnorm zit. Dit betekent niet dat de weg daar glad is, maar er is wel sprake van verminderde stroefheid. Zeker 85% van het wegdek voldoet wel aan de stroefheidsnorm. Tussen deze rotondes wordt over ongeveer twee maanden een zogeheten ‘slemlaag’ aangebracht. Dit is een dunne asfaltdeklaag die de levensduur van het wegdek verlengt en de stroefheid verbetert.

Te hard gereden

Uit een indicatieve snelheidscontrole van de politie is gebleken dat 85% van de honderd gemeten voertuigen te hard rijdt. Omdat een slemlaag en wegmarkering alleen bij de juiste weersomstandigheden in het voorjaar aangebracht kunnen worden plaatst de gemeente tot die tijd extra borden met de maximum snelheid.

Donkere weg

Verschillende inwoners gaven aan dat een deel van de Maatlanden erg donker is voor een weg binnen de bebouwde kom. Hierdoor is het ook niet altijd eenvoudig om het begin van de bochten in de weg te zien. Voor een betere oriëntatie wordt er op de slemlaag nieuwe witte lijnen op de weg aangebracht.