Geen EggRun dit jaar

RODEN – Er komt dit haar geen Egg Run. Dat laat voorzitter Roel Kuper weten. ‘Er is geprobeerd om de organisatie van de EggRun in Nederland een andere en verfrissende invulling te geven.
Verzoeken aan motorrijders om hieraan assistentie en medewerking te verlenen hebben nagenoeg geen respons opgeleverd. Wel moet gezegd worden dat de eigenaren van MotoPort medewerking wilden verlenen door hun zaak open te stellen als verzamel- en vertrekplaats van de deelnemende motorrijders.
Ook, en met name in Roden, was de horeca overwegend positief om een ‘Ride-In’ te organiseren. Doorgaan op de oude voet is geen optie. De voorbereiding vraagt te veel inspanning en de te maken kosten zijn dermate hoog dat aan de doelstelling van de EggRun voorbij wordt gegaan’, zegt Kuper. En omdat dit niet de bedoeling is komt er in 2015 dus geen EggRun.
‘Of er daarna wel een vervolg komt hangt van een aantal factoren af’, laat Kuper weten. ’Ik ben in elk geval de vrijwilligers, sponsoren en medewerkers die de afgelopen tien jaar hebben meegewerkt aan de EggRun heel dankbaar.
We hebben trouwens rond de jaarwisseling nog een substantieel bedrag geschonken aan De Josti Band.’