‘ Geen enkele andere club ‘heeft een Foekje’

Peize KO-11

Peize KOPeize KO-2Peize KO-3Peize KO-4Peize KO-5Peize KO-6Peize KO-7Peize KO-8Peize KO-9Peize KO-10KO voor Foekje Ronde – De Boer (77)

PEIZE – Wethouder en locoburgemeester Henk Kosters reikte woensdagmiddag een Koninklijke onderscheiding uit aan Foekje Ronde – De Boer uit Peize. De uitreiking vond plaats op – hoe kan het ook anders- het terrein van de tennisvereniging in Peize. Foekje werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Foekje is al vanaf 2000 vrijwilliger bij Tennisvereniging Peize. Bij het organiseren van de tennistoernooien verricht ze tal van werkzaamheden. Ze is de drijvende kracht achter het jarenlange succes en de bekendheid van de jeugdtoernooien in Peize. Ze doet altijd haar best om het iedereen naar de zin te maken en is daardoor altijd flexibel met haar planning. Ook is ze verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdcompetitie, ze zorgt voor de samenstelling van de teams, ze belt en regelt deelnemers, zorgt voor de juiste inschrijvingen en organiseert informatieavonden voorafgaand aan de competitie. Elke woensdag en zondag is ze op de club aanwezig. Ze zorgt voor de ontvangst van de andere clubs, zorgt voor een lunch voor de eigen TV Peize kinderen moedigt iedereen aan en steunt waar nodig, Ook zorgt ze er voor dat de winnaars gehuldigd worden. Nog iets: de naschoolse opvang. Foekje verzorgt sinds vorig jaar de naschoolse opvang activiteiten op dinsdagmiddag. Ze zet dan de banen uit en begeleidt de kinderen. Ook begeleidt ze het Who’s Next Team. TV Peize heeft een groep oudere jeugdleden enthousiast gemaakt om de allerkleinsten te begeleiden. Foekje begeleidt het team van de groep oudste jeugd tijdens toernooitjes en het organiseren van het ouder-kind toernooi. En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, ligt ook de organisatie van wintertennis voor de allerkleinsten in haar vertrouwde handen. Althans, tot vorig jaar. Foekje was iedere vrijdagmiddag in de sporthal present om de kinderen op een speelse manier balvaardigheid te leren. Ze hielp de kinderen, stimuleerde ze tijdens de sport en zorgde ervoor dat de kinderen graag bleven komen. Na dertig jaar onderwijzeres in Noordenveld te zijn geweest, vond ze haar draai bij TV Peize. Ze is ‘leading’ voor zover het de activiteiten voor de jeugd betreft. Ook de kinderen en ouders van andere verenigingen kennen haar en zijn vaak jaloers. Geen enkele andere club ‘heeft een Foekje’. Kinderen voelen zich altijd heel welkom bij de tennisvereniging in Peize en dat komt vooral door haar. Terecht dat het zijne Majesteit behaagd heeft om juist haar Koninklijk te onderscheiden!