Geen extra geld over voor Landgoed Mensinge

uitslag zal altijd negatief zijn’

RODEN – Het hoge woord is er uit. Na maanden van praten en overleggen blijkt de gemeente Noordenveld niet van plan om extra geld voor Landgoed Mensinge te reserveren. Voor 2017 is de subsidie vastgesteld op 228.500 euro, de stichting vroeg om een structurele, jaarlijkse bijdrage van 350.000 euro. Helemaal definitief is nog niets. Een duur extern bureau gaat namelijk een nadere analyse uitvoeren.

De gemeente heeft een aantal opdrachten voor het externe bureau- dat maximaal 25.000 euro zal opstrijken voor deze klus- geformuleerd. Zo moet het bureau een analyse maken van de huidige financiële gezondheid van de stichting en moet specifiek de bedrijfsorganisatorische gezondheid onder de loep worden genomen.  Op basis van die analyse wordt het bureau verzocht twee scenario’s te maken die elk afzonderlijk basis kunnen zijn voor een nieuwe opdracht aan de stichting. Daarbij kan aansluiting gezocht worden bij de twee varianten die Mensinge zelf heeft gepresenteerd: ofwel minder aanbod, ofwel het afstoten van een missie. Voorts is het bureau gevraagd een algemene blik te werpen op de cultuur-historische waarde van het landgoed, net als de commerciële mogelijkheden die er liggen. Ook zal gekeken moeten worden naar de positie van vrijwilligers in de organisatie en de mogelijke economische gevolgen en kansen voor Roden bij het eventueel formuleren van een nieuwe opdracht.

Kortom: Landgoed Mensinge wordt doorgelicht. En goed ook. Daarbij zal de stichting samen met de externe partner op moeten trekken en dus wéér alles uit de doeken moeten doen en het gevoel krijgen zich te moeten verdedigen. Duidelijk is dat er de gemeente Noordenveld zeker niet alles aan gelegen is om alle vliegers op Mensinge in de lucht te houden. Blijkt uit de analyse van het externe bureau dat wat nu gebeurt straks met 228.500 euro gewoon niet kan, dan wordt er of afgestoten of de klant krijgt minder voorgeschoteld. Dat is het. De kans daarop lijkt groot. Het wordt het bureau nog net niet in de mond gelegd, het staat wel al zwart op wit hoe het met het huidige budget te doen: afstoten of minder. Bovendien: waarom zou getwijfeld moeten worden aan de rapporten van het bestuur als de organisatie die al maanden bij de gemeente liggen? Het bestuur van de stichting bestaat uit mensen als Ton Driessen en Rieks Perdok. Hoog aangeschreven in Roden en wijde omgeving én mensen die weten wat het is om zakelijke successen te boeken. Dat ze na de onheilstijding van de gemeente nog op hun post zitten, is bewonderenswaardig. Menig bestuurder was meteen opgestapt.

Wantrouwen? Wordt er getwijfeld aan de huidige bedrijfsvoering binnen Landgoed Mensinge? Is de directeur niet capabel? Zo zou je het gemeentelijke besluit kunnen lezen. Een wethouder die te pas en te onpas roept pal te staan voor Landgoed Mensinge en nu een extern bureau inhuurt. Dat lijkt het alom gekende afschuifsysteem. Iets anders is het feit dat een wethouder als Gerrit Alssema de problematiek van landgoederen zou moeten onderkennen.  Hij is behalve wethouder namelijk ook directeur van Verhildersum. Een mooie borg, jaarlijks goed voor een gemeentelijke subsidie van 670.000 (!) euro. Let wel: Verhildersum is alleen een borg. Verder is het ietwat merkwaardig dat de gemeente nu een onderzoek wil laten verrichten. Wellicht was het slimmer geweest het externe bureau eerst haar werk te laten doen. Die werkwijze roept  ongetwijfeld vraagtekens op bij mensen die – zegt de gemeente nota bene zelf- vol passie werken aan een bruisend cultureel centrum. Politiek is een kwestie van keuzes maken. Van ergens voor staan. Het invliegen van een extern bureau is behalve duur, weer een teken dat de  Noordenvelder gemeentepolitiek er niet een van de (harde) beslissingen is. Straks zal besloten worden conform de uitkomsten van de analyse. En achter die analyse kan iedereen zich weer verschuilen.  Natuurlijk ligt het geld in de kas van de gemeente niet voor het oprapen. Dat weet iedereen. Het aanstellen van extra ambtenaren (personeel) en het ontwikkelen van fietsroutes in het bos? Dat geld zal uit andere potjes komen. Het is jammer dat de gemeente op een begroting van 180 miljoen euro, niet een ton meer kan reserveren voor Landgoed Menisnge, gerealiseerd op uitdrukkelijke wens van de gemeente zelf. Bovendien is het door de stichting gewenste subsidiebedrag van 350.000 euro geen sigaar uit eigen zak. Dit bedrag werd door de gemeente bij de formulering van de opdracht zelf berekend als zijnde nodig om te kunnen draaien. Het lijkt een utopie te denken dat Landgoed Mensinge blijft wat het nu is. Zonder extra geld kunnen alle vliegers niet langer in de lucht gehouden worden. Dat kan iedereen van kilometers afstand zien. Ook zonder extern bureau.

Pas deze week komt er een formele reactie van de stichting. ‘Tot die tijd is ons standpunt dat we blijkbaar niet in staat zijn geweest om de acute nood bij Landgoed Mensinge voor het voetlicht te krijgen, terwijl die er wel degelijk is. We vinden het daarnaast onbegrijpelijk dat de externe commissie niet de ruimte krijgt om te onderzoeken of de door ons gevraagde 350.000 euro inderdaad zoals wij voorstaan het minimale is dat nodig is om een bruisend landgoed in stand te houden. Met andere woorden: de uitslag van de commissie zal altijd een negatieve zijn’, laat directeur Ids Dijkstra teleurgesteld weten.