‘Geen feest tot in de kleine uurtjes’

Politiek Leek

LEEK – Kleine oogjes, misschien wat mopperig en voor de meesten iets te laat op het werk. Het kan bijna niet anders of dit overkwam de raads- en collegeleden, de griffie, aanwezige ambtenaren, de bode en belangstellenden op de publieke tribune, de ochtend na de ellenlange raadsvergadering. Het was dan ook na tweeën in de nacht dat burgemeester Berend Hoekstra met een vermoeide hamerklap de raadstafel deed kreunen en de koppies met onderin opgedroogd bruin vocht rabbelen. Dit terwijl een halve etmaal ervoor nog wel zo’n feest werd gevierd in het centrum van Leek-Nietap. Niet alleen vanwege de LeekWeek, maar ook door de feestelijke afronding van diverse projecten rondom Nienoord en het centrum van beide dorpen. Berend Hoekstra mocht hiervoor het spits afbijten door een feestelijke rede te houden in kasteel Nienoord. Een groot aantal betrokkenen hoorde de burgemeester andermaal een lans breken voor het opheffen van de grens tussen Groningen en Drenthe, waarbij hij ongetwijfeld doelde op de grens, ‘t Piepke, tussen Leek en Nietap en beide provincies. Het hoogtepunt van de feestelijkheden was de opening van de vlonder, waarop o.a. het monument staat. Dit doordat wethouders, bedenkers, uitvoerders en een ambtenaar gezamenlijk aan een wiel draaiden, waardoor drie fonteinen van water het luchtruim kozen. N.a.v. de enthousiaste reacties op dit metershoge waterspektakel werd er tijdens de raadsvergadering door het CDA aan de wethouder gevraagd om waar mogelijk definitieve fonteinen te plaatsen. Rien Honnef antwoordde dat er na afloop van de festiviteiten door betreffende ambtenaren over was gesproken. Dus nog maar even in blije afwachting verblijven. Van het feest en de daarbij behorende draaiorgels en serpentines terug naar de ‘nacht van Hans’. Want dat werd het in de nachtelijke uren in het voor sommigen genoemde ‘gemene huis’. Even voordat Berend zijn hamer deed nederdalen werd een motie van wantrouwen tegen wethouder Hans Morssink door de meerderheid van de raad verworpen. Aan deze motie, ingediend door VVD, D’66 en ChristenUnie, ging uren van debat en schorsingen vooraf. Achteraf overschaduwde dit onderwerp de eerder op de avond behandelde kadernota. Moties en amendementen die tijdens deze behandeling door de oppositie waren ingediend, werden door de coalitiepartijen verworpen. Judoka Kim Polling uit Zevenhuizen kan ongetwijfeld baat hebben bij deze verheven kunst van het verwerpen. Na behandeling van de kadernota werd de door de ChristenUnie geagendeerde H&H locatie behandeld. Het onderwerp was door het college / wethouder Morssink, tot in de puntjes voorbereid. Dit aan de hand van dertig bijlagen, waaronder een tijdsvolgorde van ontwikkelingen op de locatie H&H. Hierin stond de procedure vermeld waarin het college was verwikkeld tijdens aankoop-onderhandelingen met eigenaar Structon en het ‘doorkruizen’ van deze aankoop door ondernemer Schuiling uit Leek. Ondanks dit alles vond de oppositie onder leiding van Koos Siegers (CU) en Tanja Haseloop (VVD), dat het college het spoor volledig bijster was. Fractievoorzitter Mercedes Prins (D’66) beschuldigde het college van het op een slinkse wijze verhinderen van de plannen van Schuiling. Ter leering zonder vermaeck, het college kon niet instemmen met zijn plannen omdat dit o.a. niet voldeed aan de ideeën die er zijn voor deze belangrijke locatie bij de entree van Leek. Als maatregel tegen het daarna willen opstarten van een autowasstraat werd in beslotenheid, de oppositie weigerde aanwezig te zijn, door de coalitiepartijen een voorbereidingsbesluit genomen om de planning van Schuiling te voorkomen. Voor de één wel, voor de ander niet gelukkig, bleek dat dit besluit 24 uur te laat werd genomen en daardoor kreeg Schuiling de handen ‘vrij’. Of hij ze nu echt vrij heeft zal de tijd moeten leren. Wat de nachtelijke vergadering betreft, het was niet verkeerd geweest als Schuiling een dozijn stapelbedden in de raadzaal had geplaatst. ‘Oogjes dicht en voor de oppositie de snaveltjes wat ‘opbouwender’ toe’. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.