Geen ‘legale’ wietkwekerij in Roden

RODEN – Ineens weet je het: je begint een legale biologische hennepkwekerij. Dat moet een ondernemer gedacht hebben, toen hij een leegstaande loods aan de 2e Energieweg in Roden zag. De gemeente Noordenveld steekt er echter een stokje voor. De autohandelaar wilde als nevenverdienste op legale wijze hennep kweken. Ondernemer gaf aan zich aan de regelgeving aangaande veiligheid- en gezondheidsrisico’s te willen onderwerpen. Noordenveld ziet het echter niet zitten, met name op basis van openbare orde en veiligheid. Het kweken van gewassen past volgens de gemeente bovendien niet binnen de bestemmingsomschrijving lichte industrie. Op basis van het bestemmingsplan is een kwekerij derhalve niet toelaatbaar. Noordenveld geeft verder aan dat de beoogde activiteit strafbaar is op grond van de Opiumwet. De gemeente werkt samen met ketenpartners om de illegale productie van hennep tegen te gaan. Ten aanzien van coffeeshops hanteert Noordenveld de nullijn.