Geen samenwerking met De Parel, wél terug naar de Molenweg

‘Als je geen verkering wil, lijkt me dat ook niet handig’

RODEN – OBS de Marke zal in de toekomst wederom verrijzen aan de Molenweg. Ondanks dat de gemeenteraad pas op 11 juli officieel een klap geeft op het plan, schemerde afgelopen week al door dat de school weer terugkeert naar de oude plek. Daarnaast zal er geen samenwerking komen met CBS de Parel en komen beide scholen dus ook niet onder één dak. Hiermee komt de raad tegemoet aan de wensen van het bestuur van De Marke.

Dat het tijd werd voor duidelijkheid omtrent De Marke, moge duidelijk zijn. De huidige noodlocatie achter Sportcentrum De Hullen kost de gemeente veel geld en ook de omstandigheden zijn niet ideaal. Zo zouden delen van de noodlocatie niet bestand zijn tegen de hitte van de laatste dagen. In delen van het gebouw steeg het kwik rap, waardoor lesgeven welhaast onmogelijk werd. Inmiddels is er wél airco geïnstalleerd.

De raad is dan ook blij dat er nu een stip op de horizon wordt gezet wat betreft een nieuwe locatie. ‘Gelet op de kosten (zo’n tienduizend euro per week, red.) van de noodlocatie en de ongemakken die het met zich meebrengt, moeten we snel bouwen’, zei Anita van der Noord (PvdA/GroenLinks). ‘De Marke gaf hierbij aan geen samenwerking met De Parel te willen. Voor hen zijn er andere mogelijke partners.’

Gebrant Fennema (D66) noemde het niet samenwerken van de twee scholen ‘een gemiste kans’. ‘We zien graag robuuste scholen, met een sterk leerlingenaantal’, zei hij. ‘Daarnaast is de plek aan de Molenweg niet optimaal wat betreft parkeren.’ Ook het CDA had kritiek op het niet willen samenwerken van De Marke.

Geranda de Haan (ChristenUnie) wees er echter op dat er binnenkort over de toekomst van De Parel zal worden gesproken. ‘Zorg ervoor dat ook zij binnenkort duidelijkheid krijgen over nieuwbouw of huisvesting’, gaf zij aan het college mee. Robert Meijer (VVD), verzocht verder om in gesprek te gaan met omwonenden over het parkeren. Als buurtbewoner gaf Meijer aan dat de draagvlak voor de school aan de Molenweg erg hoog is. ‘Het is verder de enige overgebleven school in het centrum van Roden’, constateerde hij. Omdat de huidige school eerst zal moeten worden afgebroken, adviseerde Meijer om zo snel mogelijk met de sloopkogel aan de gang te gaan. ‘Het zou mooi zijn als we in 2020/2021 een nieuwe school hebben.’

Wethouder Alex Wekema gaf aan dat niet alleen De Marke niet veel zag in een samenwerking, maar dat ook Stichting Quadraten (overkoepelend orgaan van Christelijke scholen, waaronder De Parel) er niet warm voor liep. ‘Vroeger moest je soms trouwen, tegenwoordig is dat anders. Als je geen verkering wil, lijkt me dat ook niet handig’, sprak de wethouder gevat. ‘Ik heb toevallig vandaag nog gesprek gehad met Quadraten en ook zij zagen het niet zitten. Dan houdt het op.’

Voordat de sloop van het huidige gebouw kan beginnen (de kosten hiervan worden uit de Algemene Reserve gedekt), moet er eerst een ‘vleermuisprobleem’ worden opgelost. ‘We hebben 130 vleermuiskastjes uitgedeeld aan de buurt’, zei Wekema. ‘Op die manier hopen we dat vleermuizen zich niet meer in de school ophouden, maar elders in die kastjes gaan zitten. We proberen ze als het ware te verleiden ergens anders te gaan zitten.’

Niet alleen kon de wethouder rekenen op enkele brede glimlachen, ook kon hij concluderen dat alle raadsleden zich konden vinden in het plan van De Marke. Op 11 juli staat het stuk als ‘niet bespreken’ op de agenda en weet De Marke officieel dat het weer terugkeert naar de Molenweg.