Geen schades door bodemdaling Groningerveld en Gasopslag Norg

NOORDENVELD -De schades die zijn ontstaan rondom het Groningerveld en de Gasopslag Norg kunnen niet komen door de bodemdaling. Dat is de conclusie uit een rapport van de Technische Universiteit Delft en onderzoeksinstituut TNO.

In de zomer van 2020 werden de afhandelingen van de schades al stilgelegd door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) toen aan het licht kwam dat een onderzoeksbureau telkens andere conclusies trok dan andere partijen. Mede door de ontstane onenigheid gaf IMG de TU Delft en TNO opdracht onderzoek te doen naar de oorzaken van de schades. De conclusie uit dit onderzoek is een flinke streep door de rekening van de gedupeerden die met schades achterblijven.