Geen unanimiteit: voorlopig geen nieuwe Albertsbaan

Roden Albertsbaan

Upgrading Albertsbaan lijkt van de baan

RODEN – Wethouder Reint Jan Auwema had het zelf zo aangekondigd. Het zou (afgelopen) woensdag buigen of barsten worden wat betreft de herontwikkeling van de Albertsbaan. Het werd barsten. Voorlopig. Want nog steeds kan de gemeente de plannen die het met het parkeerterrein heeft, doorzetten. Auwema vroeg de leden van de projectgroep – VDH Vastgoed, Zakenkring Roden en Wijkbelangenvereniging Centrum- woensdagochtend om unanimiteit. Unanimiteit in de voortgang van het plan zoals dat er nu ligt. Hij wilde een ‘go’ en zou later wel aangeven hoe, waar en wanneer de parkeerplaatsen die op de Albertsbaan sneuvelen, gecompenseerd zouden worden. Maar die unanimiteit kwam er niet. VDH Vastgoed wilde nu al keiharde garanties over het compenseren van de te sneuvelen parkeerplaatsen, terwijl Zakenkring Roden eerst in gesprek wil met de leden. En dus lijkt de upgrading van de Albertsbaan van de baan. Want ook de (subsidie)tijd begint ondertussen te dringen.

Auwema wilde woensdag dus commitment voor het plan (140+10), waar Zakenkring Roden in mei onder voorwaarden ook achterstond. 140 staat voor het aantal parkeerplaatsen op de ‘nieuwe’ Albertsbaan en 10 voor het aantal te compenseren parkeerplaatsen elders in het centrum. De voorwaarden waaronder Zakenkring akkoord ging waren onder meer de vraag waar de tien parkeerplaatsen gevestigd zouden worden, betrof een definitieve invulling van het middenterrein van de nieuwe Albertsbaan voor Zakenkring akkoord zou gaan én het feit dat er voor er ook maar iets zou gebeuren op de Albertsbaan er alternatieve parkeerplaatsen gecreëerd moesten worden. Op geen van gestelde voorwaarden is later door de gemeente ingegaan. Er kwam geen schriftelijke reactie op gestelde voorwaarden en op de concrete vragen van het bestuur van de Zakenkring. Bovendien leerde recent parkeeronderzoek dat de parkeerdruk op de Albertsbaan bij 140+10 stijgt naar een te hoog niveau, voor zowel de Alberts- als de Westerbaan. Dit schrijft burgemeester Hans van der Laan zelf overigens ook in zijn brief aan leden van de projectgroep. Naar aanleiding hiervan ontstond veel discussie binnen het bestuur van de Zakenkring over de te volgen koers, hetgeen zelfs leidde tot het opstappen van voorzitter Jan Post.
Wethouder Auwema had voor verlichting kunnen zorgen door aan te geven waar de in het parkeeronderzoek genoemde 40 (of meer, of minder) eventueel te compenseren parkeerplaatsen elders in het dorp zouden komen. Dat kon hij echter nog niet. De afgelopen weken leek er sprake van dat de gemeente bezig was met terrein ‘achter de kerk’, kop Kanaalstraat/Touwslager. Concrete gesprekken zijn daar echter niet over gevoerd. Ook niet over het terrein aan de Wilhelminastraat, waarover de gemeente afspraken heeft lopen met Woonborg. Dit terrein zou- zo liet Auwema eerder weten- wél dienst kunnen doen als noodoplossing als de werkzaamheden aan de Albertsbaan in volle gang zouden zijn. En omdat er dus geen concrete toezeggingen kwamen, meende het bestuur van Zakenkring Roden eerst terug te moeten naar de leden. Hun mening wordt 24 augustus gevraagd. Ook VDH Vastgoed wilde nu toezeggingen. Wil nu weten hoe, waar en wanneer er parkeerplaatsen gecompenseerd gaan worden, want dat dit nodig is staat voor deze partij als een paal boven water. Toen ook daar geen concreet antwoord op kwam, bleef ook hun ‘go’ uit. Slechts de Wijkbelangenvereniging Centrum was zoals verwacht voor de plannen.
Auwema had gehoopt op unanimiteit, ondanks het feit dat hij geen concrete toezeggingen kon doen. Dan namelijk hadden de plannen verder uitgewerkt kunnen worden en was ook de provinciale subsidie waarschijnlijk niet in het geding gekomen. De wethouder had dan later willen kijken waar hij alternatieve parkeerplaatsen aan zou kunnen laten leggen. Met andere woorden: de leden van de projectgroep hadden er van uit moeten gaan dat de wethouder later wel ergens anders parkeerplaatsen zou gaan regelen. Hadden hem moeten geloven op zijn blauwe ogen dat dit wel in orde zou komen. En hoewel Auwema een betrouwbare wethouder is die zelf het beste voor Roden wil, werkt het zo niet in de zakenwereld. Door blind te varen op beloftes zijn al heel veel ondernemers het schip in gegaan.
En dus moest Auwema deze week terug naar het college. Zij bespreken vandaag (dinsdag) in de reguliere collegevergadering de nu te nemen stappen. Ze kunnen dan of de stekker uit het plan trekken of ze zetten de plannen gewoon door. Dat laatste zou – mochten ook de leden van de Zakenkring tegen het voorliggende plan zijn- een soort van ‘oorlog’ ontketenen tussen de gemeente enerzijds en VDH Vastgoed en Zakenkring Roden anderzijds, maar zou aan de andere kant wel provinciale subsidie opleveren. En dan is er ook nog die notariële akte. In die akte staat dat de Albertsbaan parkeerplaats (van zeg maar Daan Nijman/Prokan tot de ingang van de Molenhof) moet blijven. VDH Vastgoed dwong dit ooit af toen zij winkelcentrum De Molenhof moderniseerden en daar fors in investeerde. ‘ Vooropgesteld, wij hadden gehoopt dat we de akte nooit hadden hoeven te gebruiken. Het is beslist niet zo dat wij nu even dwars gaan liggen door met een oude akte te zwaaien en de boel te verbieden’, laat Emiel van der Heide weten. ‘ We hebben echter sterk het idee dat we niet anders meer kunnen. We hebben altijd positief in een herontwikkeling van de Albertsbaan gestaan. Nu nog. Maar dan wél onder de voorwaarde en met de keiharde garantie dat er voldoende parkeerplaatsen blijven. Het parkeeronderzoek heeft onze ogen geopend. Nu door het mogelijk verdwijnen van een kleine honderd parkeerplaatsen en het uitblijven van alternatieven de belangen van de ondernemers in het centrum- en dus ook onze belangen- in het geding komen, moesten we wel met de akte op de proppen komen. Roden kan het zich niet veroorloven zoveel parkeerplaatsen in te leveren. Sterker nog: elke parkeerplaats die je inlevert, kost geld. Wij maken ons door met de akte op de proppen te komen juist hard voor het belang van de ondernemers in het centrum. Dat, en niets anders, is de reden dat we teruggrijpen naar de akte. Bovendien is ons standpunt allesbehalve verrassend. In elke bijeenkomst van de projectgroep hebben we gewezen op het belang van parkeren: parkeren, parkeren, parkeren! Hoe vaak we dat wel niet gezegd hebben. Slechts door zo gastvrij mogelijk te zijn, bind je tegenwoordig nog klanten. Roden moet het op bijna alle onderdelen afleggen tegen grotere plaatsen. Slechts het ‘parkeren voor de deur’ en het gratis parkeren zijn nog wapens. Daar moet je dus nooit aan tornen, als je het mij vraagt. Bovendien is het bijzonder dat in andere gemeenten juist nu geïnvesteerd wordt in parkeerplaatsen, terwijl er hier plannen liggen om juist parkeerplaatsen te schrappen’, zegt Emiel van der Heide.

Wie wil eigenlijk een nieuwe Albertsbaan?
Wie wil er nou eigenlijk een nieuwe Albertsbaan? Ooit kwam het idee vanuit de ondernemers. Ooit ja, want ondertussen wordt al bijna twintig jaar gesteld dat er iets aan de ‘rotte kies’ in het centrum van Roden zal moeten gebeuren. De ondernemers denken (dachten) dat met een mooiere en publieksvriendelijkere Albertsbaan het winkelend publiek langer in Roden blijft en dus voor meer omzet zal zorgen, afgezien nog van het feit dat iedereen de Albertsbaan op dit moment lelijk vindt. Aan de andere kant: de grond is van de gemeente. De gemeente stelde twee projectmanagers aan, en uiteindelijk beslist de gemeente wat er op hun grond gebeurt en niet een groepje ondernemers. Ondertussen doemt echter ook de vraag op of een Albertsbaan met wat groen, water, een paviljoen en een muziekkoepel ook daadwerkelijk meer mensen naar Roden lokt en of de gelanceerde plannen door zowel gemeente als ondernemers niet té ambitieus zijn. Wat dat betreft geldt het parkeerterrein achter de Jumbo als mooi voorbeeld. Daar klaagt nooit iemand over. Slechts door wat afzetting met bomen heeft die parkeerplaats een vriendelijke uitstraling. Gezien het feit dat Zakenkring Roden zelf geld gereserveerd heeft voor de Albertsbaan, zou het planten van bomen wellicht al voldoende zijn om de Albertsbaan een ander gezicht te geven. Kost (veel) minder en het aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg gehandhaafd.