‘Geen zorgen over het aantal leden, wel over de invulling van het bestuur’

De Historische Vereniging Roon is nog steeds springlevend

RODEN – Boven in het koetshuis van Museum Havezate Mensinge huist de Historische Vereniging Roon. En wie denkt dat een historische vereniging bestaat uit stoffige mannetjes die op een dito zolder met van ouderdom gebogen ruggen al mompelend vergeelde foto’s uit mapjes trekken, zit ernaast. Op de zolder staan tafels met supermoderne beeldschermen, waar het hele archief gedigitaliseerd wordt.
‘Nou ja, een tikkeltje stoffig zijn we wel hoor,’ zegt Anne Ananias, terwijl hij de deur wijd opengooit. Ananias is voorzitter van de Historische Vereniging Roon. Goed, hij is dan misschien een zeventiger, maar stoffig is hij allerminst. ‘We verouderen wel een beetje,’ legt hij uit, terwijl hij de koffie op tafel zet. ‘Maar het probleem is, waar haal je de jongere mensen vandaan? Ik maak me geen zorgen over het aantal leden, wel soms over de invulling van het bestuur en verjonging van medewerkers op het archief.’
De Historische Vereniging huurt de ruimte van huize Mensinge. De leden hebben de ruimte zelf ingericht. ‘We zijn er heel blij mee. Het nadeel is dat iedereen een trap op moet. Normaal zijn we op dinsdagmiddagen open voor vragen en als er mensen zijn die niet meer boven kunnen komen, dan brengen we de spullen naar beneden. Of we tillen de mensen naar boven,’ zegt hij lachend. Buiten de Coronamaatregelen om komen op dinsdagen regelmatig mensen met vragen in het archief. ‘Soms zijn dat vragen over familie, of over het huis waar ze wonen, maar ook over vergunningen. Ook worden er regelmatig spullen gebracht. We hameren er ook altijd op: denk eraan, voor je iets weggooit, denk dan even aan ons. Maar dan hebben we het vooral over foto’s of tekst, geen spullen. Daar hebben geen ruimte voor. Maar voorlopig zijn we op deze dinsdagmiddagen dicht.’

Er is een goed contact met de andere historische verenigingen in de buurt. ‘Een keer per jaar hebben we een soort rondetafelconferentie met de verenigingen uit Zuidlaren, Vries, Peize, Norg en Yde. Dan wisselen we ideeën uit. En we lezen elkaars tijdschriften. Het is niet zo dat we steeds contact hebben, maar we blijven goed op de hoogte van elkaars activiteiten.’
Terug naar verjonging. Hoe gaat de Historische Vereniging dat aanpakken? ‘We moeten er naartoe dat we dingen doen die voor jongeren interessant zijn, dan krijgen we ze te pakken. Ons tijdschrift is een goed verkoopproduct. We proberen steeds meer naar voren te schrijven. Daarmee bedoel ik dat we de tijd die minder ver achter ons ligt, willen belichten. Dus de tijd van de opa’s en oma’s van vijftigers. Dat is voor die leeftijd interessant. En dat ís ook een interessante tijd. Je kunt je er makkelijker iets bij voorstellen, omdat je er waarschijnlijk verhalen over hebt gehoord van je opa en oma. Het is niet zo ver weg dat het abstract wordt.’
Wat wel eens een hele leuke binnenkomer zou kunnen zijn, is het Jumbo plaatjesboek over de oude gemeente Roden. ‘De vernieuwde Jumbo opent binnenkort de deuren op de oude locatie. Wij hebben een fotoboek gemaakt, waarin mensen plaatjes kunnen sparen, net als  voetbalplaatjes. Dat boek is nu klaar, hoewel er nog een laatste redactieronde komt. Het was een flink karwei; je moet de plaatjes verzamelen, dan moet er tekst bij geschreven worden. En alles moet gecontroleerd worden; bijvoorbeeld een woord als Mensinge. Dat wordt ook heel vaak als ‘Mensinghe’ geschreven. Niet perse fout, maar het moet natuurlijk overal hetzelfde zijn. Er zijn 12 mensen heel hard en heel enthousiast mee bezig, al vanaf maart. Dat boek zal voor veel mensen heel leuk zijn, en we hebben dan ook gedacht aan de vijftigplussers. De mensen die teksten hebben geschreven zijn bijvoorbeeld mensen uit de vaste redactie van ons blad, maar ook zijn we op zoek gegaan naar mensen die iets konden schrijven over hun eigen plaats. De Jumbo opent in de laatste week van januari, het boek verschijnt in de eerste week van februari.’

Veel meer dan toneel en lezingen
Is het nog steeds leuk, ondanks alle dingen die niet door kunnen  gaan? Er volgt een volmondig ja. ‘Normaal zitten hier rond de 10 à 12 mensen achter de pc en nu natuurlijk niet. Ook de gezellige nieuwjaarsborrel gaat niet door. Maar het komt wel weer terug. We zijn een ontzettend gezellige club. We organiseren de Roner avonden en een toneelvoorstelling, maar die kunnen nu natuurlijk niet doorgaan. Wel hopen we in april deze keer 75 jaar bevrijding te kunnen vieren, met Cees van der Kooij, historicus uit Roden, die komt vertellen over Roner verzetsstrijders. Daar zijn ook enkele straten in Roden naar vernoemd. De middag wordt aangevuld door de Mensinghe Singers, die liedjes uit 40/45 zingen. We hebben goede hoop dat dit door kan gaan.’
Maar de Historische Vereniging Roon doet veel meer dan toneel en lezingen. ‘Ja, dat klopt. Zo is er de Erfgoedkoepel. Dat is een gezamenlijk project van het Speelgoedmuseum Kinderwereld, Museum de Mensinge, het Scheepstra Kabinet, de Stichting Hinz-orgel en onze vereniging. Met de speciale app met QR-code, kunnen mensen een rondwandeling maken, terwijl ze allemaal informatie en verhalen via de smartphone kunnen lezen. Ook zijn er wandel- en fietsroutes op deze manier te volgen. Een prachtig project, omdat er in en rond Roden heel veel geschiedenis is. Daarnaast zijn er de open monumentendagen Noordenveld. Hier werken wij ook aan mee, net als onze collega’s van de historische verenigingen van Peize, Norg, Roderwolde en Veenhuizen. Elk jaar gaan we daarin mee met het landelijke thema. Nou ja, afgelopen jaar natuurlijk niet, maar we hopen dat dit komend jaar weer doorgaat, het tweede weekend van september.’

Onverwachte cadeautjes
Maar ook vallen er onverwachte ‘cadeautjes’ in de schoot van de Historische Vereniging Roden. Ananias straalt. ‘We zijn benaderd door twee raadsleden om mee te denken over de inrichting van een nieuw te bouwen woonwijk tegenover de Kampeerhal aan de Kanaalstraat. Dat is best een eer. Daarbij moet je denken aan het type huis, een stukje waterberging, dat soort dingen. Op deze manier kan er misschien weer een oud stukje Roden terugkeren. En dat vind ik geweldig.’
Het is duidelijk, Coronamaatregelen en behoefte aan verjonging in het bestuur zijn slechts vertragende elementen, voor een verder superfitte vereniging die zich voorlopig nog niet laat stoppen!