Geert Joosten – Voorzitter Stichting OverLeven

‘In 2009 werd Stichting OverLeven opgericht vanuit de gemeenteraad van Noordenveld. De stichting werd opgericht, om de gestelde Millenniumdoelen  praktisch te ondersteunen vanuit de stichting. De Millenniumdoelen waar onze stichting zich op focust, zijn die van de duurzaamheid en het terugdringen van kindersterfte. Wij worden vanuit de gemeente gesubsidieerd, om goede doelen in de regio financieel te ondersteunen. In 2011 ben ik door de toenmalige burgemeester Hans van der Laan gevraagd om actief te worden bij de stichting. Omdat ik geen politieke betrokkenheid heb, paste ik prima bij dit onafhankelijke orgaan.
Het bestuur van Stichting OverLeven bestaat uit vijf personen. IJcke Schaepman, Wouter van der Heide, Klaas Haan, Rob Lycklama à Nijeholt en ik. Klaas Haan heeft vroeger in de gemeenteraad gezeten. Hij is de link tussen de stichting en de gemeenteraad, want ondanks dat wij onafhankelijk van een partij handelen, is goed contact met de gemeente wel belangrijk. Daarnaast is Klaas voor een groot deel verantwoordelijk voor de oprichting van deze stichting en let hij goed op waar we ons geld aan besteden. Het is immers niet zo dat wij met geld kunnen strooien: de goede doelen die wij steunen moeten aan een aantal strenge eisen voldoen, alvorens wij onze steun hieraan verlenen. Als  een vereniging bijvoorbeeld geld ophaalt voor een goed doel en hierbij onze financiële steun willen, dan moeten zij wel een bepaald bedrag hebben opgehaald. Vandaar dat ons houden aan een ‘vermenigvuldigingsfactor’ van 2,3. Dat houdt in: als wij 10 euro aan een project geven, verwachten wij dat zij uiteindelijk 23 euro aan het goede doel schenken.
Jaarlijks krijgen wij 10.000 euro aan subsidie van de gemeente, om verscheidene projecten te steunen. Het is afwachten of de nieuwe gemeenteraad die subsidie weer gaat verlenen. We hebben al een aantal partijen gesproken en er is nog geen enkele geweest die heeft aangegeven ons niet te willen steunen. Daarom hebben wij goede hoop dat wij ook de komende jaren met de stichting actief zullen zijn.
Organisaties die zich bezighouden met de door ons gesteunde doelen, het terugdringen van kindersterfte en het bevorderen van duurzaamheid, kunnen bij ons aankloppen voor steun. Wij kunnen die organisaties dan een (financiële) stimulans geven. Contact opnemen kan via info@overlevennoordenveld.nl’.