Geert Pruiksma

geertpruiksma

LEEK – Na een moeilijke en onzekere periode is er weer licht aan het einde van de tunnel voor Museum Nienoord in Leek. Het museum gaat in het voorjaar van 2016 gewoon open. Daar zag het tot voor kort niet naar uit, want de financiële situatie was dermate zorgelijk dat het bestuur moest besluiten het personeel te ontslaan. Op twee leden na trad ook het bestuur af. Er werd een taskforce opgericht en samen met het museumbestuur is de vacature van directeur inmiddels ingevuld in de persoon van Geert Pruiksma (FOTO). Hij is kunsthistoricus en was jarenlang directeur bij Museum De Buitenplaats in Eelde. De taskforce en het museumbestuur hadden directeur Gitta op den Akker gevraagd de nieuw ingeslagen weg met het museum in 2016 voort te zetten, maar zij heeft zich na rijp beraad teruggetrokken en wil zich richten op nieuwe projecten. Daarnaast is een nieuw bestuur gevormd, dat per 1 januari 2016 aantreedt. Na een overgangsperiode neemt dit bestuur de taken en verantwoordelijkheden van de taskforce over. Museum Nienoord hoopt op een structurele subsidie gedurende de looptijd van de nieuwe Cultuurnota van de provincie Groningen van 2017 tot en met 2020. De plannen en subsidieverzoeken daarvoor moeten voor de jaarwisseling worden ingediend. Daarnaast gaat het museum structurele en incidentele subsidies van andere overheden en fondsen werven. 2016 wordt gezien als overbruggingsjaar. Tijdens dat jaar zorgt Leek in personele zin nog voor ondersteuning om zo de nieuwe directeur en het nieuwe bestuur de tijd te geven om een professionele, toekomstgerichte en financieel gezonde museumorganisatie op te bouwen.