Geert Wolters

Naam: Geert Wolters

Functie: Voorzitter Stichting Oost-West Kontakten Noordenveld

“Eerst even een stukje geschiedenis. Toen het ‘IJzeren gordijn’ Oost en West nog scheidde en er meer en meer behoefte ontstond aan contacten tussen gewone burgers over en weer, los gezien van alle politieke propaganda, namen het Vredesplatform en de Raad van Kerken in Roden het initiatief tot een stedenband met een Oost-Europese plaats. Nadat de gemeenteraad dit initiatief had overgenomen, viel de keus op Tsjechië vanwege de afstand, de taal – veel Tsjechen spreken enigszins Duits of Engels – en de cultuur. Litomysl bleek bij verdere verkenning goed aan te sluiten bij de wensen van Roden. Het was vergelijkbaar in grootte, inwoneraantal, bevolkingssamenstelling en middelen van bestaan. In 1991 werd door beide gemeentebesturen de officiële overeenkomst getekend, in 2006 werd die aangepast omdat Roden inmiddels was opgegaan in de grotere gemeente Noordenveld.

Tot zover een stukje geschiedenis waarbij ik aan de basis heb gestaan. Inmiddels ben ik sedert 2011 bestuursvoorzitter. Met de gemeente Litomysl hebben we nog steeds een goede band, over en weer. Inmiddels is ons takenpakket breder geworden. Behalve het streven om actief de betrekkingen met Litomysl in stand te houden en te versterken, hebben we nu meerdere werkgroepen voor specifieke projecten. Een daarvan is bijvoorbeeld de werkgroep Tsjernobyl. Die organiseert met medewerking van gastgezinnen een recreatievakantie in onze regio voor kinderen die nog steeds te lijden hebben van de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl. Ook worden initiatieven ontplooid om ter plekke de levenssituatie van deze kinderen te verbeteren. Maar er zijn meer van deze werkgroepen en taken. Zoals het projectkoor ’t Vrolik dat in samenwerking met Tsjechische koren een uitwisseling van koormuziek nastreeft. Er is ook een werkgroep Culturele reizen die bijvoorbeeld reizen aan het befaamde Smetanafestival in Litomysl organiseert. Er is een Quilt-werkgroep en er worden veel andere activiteiten ondersteund en georganiseerd. Onze website www.oostwestkontakten vertelt er meer over. Klik hem eens aan, ook als u zich als vrijwilliger, bijvoorbeeld als gastoudergezin voor Tsjernobyl kinderen, wilt aanmelden. Afrondend wil ik zeggen, dat wij met onze stichting streven naar meer algemene en bredere bewustwording op het gebied van de Oost-West verhoudingen. Dat lijkt me een goede zaak.”