Geert Wolters

Geert Wolters 2011

Functie: Voorzitter Stichting Jaarbeurs van het Noorden, Roden

“Dit wordt alweer de 62-ste Jaarbeurs die vanaf vrijdag 19 september veel inwoners van Roden en omstreken weer op een plezierige manier ‘bezig’ zal houden. Er wordt naar uitgekeken, merk ik. Niet alleen door de organisatie, dus Volksvermaken, Jaarbeurs, de horeca en alle vrijwilligers die er weer een groot feest van willen maken, maar vooral ook door de bevolking waar we het allemaal voor doen. Immers, wat carnaval voor beneden de grote rivieren is, is de Rodermarktfeestweek voor deze regio. Ik hoop echt dat niet alleen de beurs het Grote Middelpunt zal zijn, maar dat ook de plaatselijke horeca ‘goede zaken’ zal doen. Het centrum van Roden is in zijn totaliteit immers de Rodermarktfeestweek met alles d’r op en d’r an. Er zou, laat ik dit hete hangijzer toch even aankaarten, op termijn dan ook weer één gezamenlijke Rodermark, als uniek betaalmiddel voor alle consumpties, moeten komen. Daar willen we als beursbestuur best naar streven, als we samen met de horeca maar tot één gezamenlijke muntprijs kunnen komen en dat is voor ons twee euro. Voor minder kunnen we niet gaan, want de ‘baromzet’ is voor ons het enige middel om inkomsten te verkrijgen waardoor we de beurs gratis! (dat uitroepteken moet er wat mij betreft echt bij) toegankelijk kunnen laten zijn en ook goede artiesten kunnen laten optreden. We zijn weliswaar vrijwilligers, maar moeten – de voorschriften zijn de laatste jaren sterk aangescherpt – wel de professionele tenten, permanente beveiliging, artiesten en het ingehuurde barpersoneel betalen. Dús zijn onze kosten hoog.

Het programma dat de Jaarbeurs gaat bieden, is weer heel gevarieerd. Daar hebt u de afgelopen weken al veel over kunnen lezen en ook de komende tijd zult u daarover vast royaal worden geïnformeerd.

Dit wordt voor mij het 15-de jaar dat ik voorzitter ben, na een daaraan voorafgaand ‘inwerkjaar’. In die 16 jaar zijn er veel veranderingen tot stand gekomen. Alles is veel professioneler geworden, alles werd veel duurder ook. Waar ik me het meest op verheug? Op de hele feestweek, maar dat is te algemeen gesteld. Maar de zaterdag- en de maandagavond springen er voor mij persoonlijk toch altijd uit, zeker qua gezelligheid. En ook de zondagmiddag op de beursvloer, die dan echt een reünie van Roners en oud-Roners is. Mijn ideale Rodermarkt, tenslotte, zou de beurs in combinatie met het ‘van café naar café’ lopen zijn. En voor de rest: Tot straks.”