Geesje Lokhorst

VMH Geesje Lokhorst

Naam: Geesje Lokhorst

Functie: Voorzitter Vrouwen van Nu, afd. Norg

“De afdeling Norg van Vrouwen van Nu is een deel van de landelijke vereniging die voorheen vooral bekend stond als Vereniging van Plattelandsvrouwen, vooral agrarisch gericht dus. Maar Vrouwen van Nu bestrijkt een veel breder terrein. Het is de grootste Nederlandse vrouwenorganisatie. Je kunt ons, formeel gesteld, ‘een ontmoetingsplaats noemen voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en hun stem in onze huidige maatschappij willen laten horen.’

Inderdaad, dat klinkt allemaal officieel, maar gezelligheid, onderlinge contacten en saamhorigheid staan even centraal. De afdeling Norg, die al 83 jaar bestaat, telt zo’n 160 leden. Ik ben weer drie jaar lid; inderdaad wéér lid want ik ben namelijk tot 2014 actief geweest in de gemeentepolitiek en dat werk slokte me helemaal op. Toen ik op dat terrein de handen ‘vrij’ kreeg ben ik meteen opnieuw lid geworden. Sedert een jaar ben ik voorzitter. We zijn als Norger afdeling heel actief. Zo organiseren we tien keer per jaar – steeds op de derde donderdagavond van de maand – bijeenkomsten in de Dorpshuiszaal van de Brinkhof. Die worden goed bezocht, meestal wel door zo’n honderd leden. Het programma is altijd gevarieerd: Vaak met een spreker over een actueel onderwerp maar ook met amusement. Daarnaast zijn er 12 commissies die zich hebben gespecialiseerd. Zo is er een reiscommissie, een theatergroep die bezoeken aan theaters in de regio organiseert, een volksdanscommissie, een wandelgroep, noem maar op. Daarvoor is veel belangstelling; elke groep telt toch al gauw zo’n 20 tot 25 deelnemers. Ook is er een breicafé. Kortom: ieder kan buiten het algemene en gevarieerde programma vast ook iets van haar gading vinden. Ons ledenbestand vergrijst enigszins; daar hebben veel verenigingen mee te maken maar aanwas is er ook. Vanaf een jaar of veertig is iedere vrouw bij ons welkom. Interessant om te vermelden is nog, dat we Norg in 12 wijken hebben onderverdeeld met voor iedere wijk een contactpersoon, zodat de band nauw is. En tot slot: Leden van Vrouwen van Nu kunnen ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Meer weten? Bel me gerust: 0592-612795 of klik de site www.vrouwenvannu.nl/norg eens aan.”