Gegoriaans zingen wil de mensen innerlijke vreugde, warmte en vrede laten ervaren

Nietap KC Harry Fellinger

‘Het is de sfeer die het innerlijk oproept; je stijgt boven jezelf uit’

Heel even heerst er verwarring bij de verslaggever. Hij zou voor deze rubriek toch een exclusief interview met voorzitter Harry Fellinger hebben over het wel-en-wee van de Stichting Anna van Ewsum, die met behulp van tal van vrijwilligers de historische grafmonumenten in de gemeente Leek beheert? Maar dat blijkt een misverstand, want: “Nee,”zegt Fellinger, die in 2010 als wethouder van de gemeente Leek stopte en daarna vele maatschappelijke functies vervult, “maar ik ben ook voorzitter van de Schola Gregoriana Roden en juist dáár zouden we het over hebben. Daarom zit Anneke Poelsma die het koor in 1997 oprichtte, er ook bij. Je kunt haar (zegt ie wat grijnzend; red.) de moeder van het koor noemen.” Dat is dus heel andere koek. Maar een smakelijke.

Anneke Poelsma werd in Sneek geboren maar woont al ruim vijftig jaar in Roden. “Kerkmuziek heeft me altijd aangetrokken,”vertelt ze. “Dat komt misschien vooral omdat we thuis in Sneek vlak bij de katholieke kerk woonden en mijn vader en moeder in diverse koren zongen. Het Gregoriaans was niet alleen in de kerk, maar ook bij ons thuis te horen. Het zit waarschijnlijk diep in mijn genen. Ik weet niet beter. In Sneek zong ik ook in een Gregoriaans koor en na verloop van tijd miste ik dat in Roden meer en meer. Vandaar dat ik in 1997 in deze regio mijn voelsprieten uitstak of er hier ook belangstelling voor zo’n koor bestond. Dat bleek, want op een oproep in het parochieblad reageerden meteen twee dames en vier heren. En zo was de Schola Gregoriana Roden geboren. Daar ging en ga ik nog helemaal in op; ik was maar liefst 18 jaar dirigent maar heb vorig jaar dat stokje aan Hans Eijsink overgedragen. Je moet – glimlacht ze – ook aan de toekomst denken. Want het koor telt momenteel negen dames en acht heren – waaronder Harry Fellinger – dus die toekomst ziet er goed uit. Maar (voegt ze er meteen wervend aan toe) we kunnen best nog meer leden en dan met name heren, gebruiken. De enige ‘voorwaarde’ is, dat je wat zangervaring hebt.”

Gregoriaans wordt ook wel zingend bidden, het verklankte woord, genoemd, zegt Anneke, die zich intensief in het zangverleden heeft verdiept. Het is vernoemd naar paus Gregorius de Grote die leefde van 540 – 604. Deze paus bracht eenheid in de gezongen Latijnse teksten. Een van de kenmerken is de éénstemmigheid. En, zo benadrukt Poelstra: “Deze muziek is zo puur dat je door de golvende melodische lijnen meegevoerd wordt in de weg naar God.”

Ook Harry Fellinger hoort Anneke’s betoog, dat veel uitvoeriger is dan hier wordt weergegeven, geboeid aan. Hij zong als kind al graag, vertelt hij en dat wilde hij na zijn wethoudersperiode als ‘vrijetijdsbesteding’ graag weer oppakken. “Ik zit nog in tal van maatschappelijke besturen – maar zingen is voor mij een pure persoonlijke beleving. Ik ben oorspronkelijk van katholieke huize, dus het Gregoriaans is mij niet vreemd. Maar laat ik er uitdrukkelijk bij zeggen dat ons koor oecumenisch is, van en voor alle gezindten, dus wie zich er toe aangetrokken voelt is meer dan welkom. Onze zangers komen uit heel Noord-Nederland. We zingen elk jaar bij diverse kerkelijke vieringen, maar echt niet alleen in de RK-gemeenschap. Want nogmaals heel duidelijk: De Schola is oecumenisch, ook wat de zangers betreft en altijd bereid om bij een viering van welke richting ook, medewerking te verlenen. En, wat ik ook erg belangrijk vind, het is bij ons gezellig en warm. Het is de sfeer die het innerlijke in je oproept. Je stijgt, en daarmee overdrijf ik niet, als het ware boven jezelf uit.” Mag ik dit interview een beetje wervend afsluiten?, vult Anneke Poelsma de voorzitter aan. “Dan wil ook ik graag benadrukken dat je met het zingen van deze oude muziek innerlijke vreugde, warmte en vrede ervaart.” Waarvan acte.

De Schola Gregoriana Roden repeteert een keer in de veertien dagen op donderdagochtend tussen 10 en 12 uur in de kerk Der Triniteit, Nieuweweg 11, Roden. De eerstkomende repetitie is op 23 juni. Belangstellenden zijn van harte welkom.