Geld voor inrichting MFA De Schans in Een

EEN – Met het beschikbaar stellen van € 40.000 heeft het Oranje Fonds uit Utrecht een grote bijdrage geleverd aan de nieuwe inrichting van de multifunctionele accommodatie in Een.

Het vroegere dorpshuis De Boswal is in het afgelopen jaar geheel vernieuwd en uitgebreid. In het gebouw, dat de naam De Schans heeft gekregen, zijn de nieuwe samenwerkingsschool met dezelfde naam, het dorpshuis, de jeugdsoos en de kinderopvang ondergebracht.

Het bestuur van het dorpshuis stond voor de opgave om, naast de bijdrage in zelfwerkzaamheid, op zoek te gaan naar middelen om ook de inrichting te vernieuwen. Daartoe werd een beroep gedaan op sponsoren, fondsen en overheden. Nadat al eerder bijdragen kwamen van de provincie Drenthe en de NAM voor duurzaamheidsmaatregelen, stelt nu het Oranjefonds dus een fors bedrag beschikbaar.

Voorzitter Jan Bolt is een gelukkig man: ‘Dit helpt geweldig! Het stelt ons in staat om o.a.  nieuw meubilair aan te schaffen, de keukeninrichting aan te passen en de jeugdsoos mooi in te richten. Omdat het oude toneel is verdwenen hebben we een los podium nodig en ook dat kan nu. Net als geluid en licht voor allerlei activiteiten, dat ook door de school kan worden benut. We zijn hier als bestuur ontzettend blij mee. Al eerder kwamen van andere fondsen, waaronder het Prins Bernhard fonds en het VSB-fonds bijdragen, maar dit bedrag trekt de uitvoering van de plannen definitief over de streep. Al blijven er natuurlijk nog wel wensen over. Maar we hebben nog een paar ijzers in het vuur.’

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Fonds.

‘De Schans” wordt op vrijdag 16 september om 16.09 uur officieel geopend. Dat weekend zijn er allerlei feestelijkheden om deze mijlpaal voor Een te vieren. Het dorp nam zeven jaar terug het initiatief voor het project en deed zelf een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek. Dat proces leidde tot een plan waarin de bestaande basisscholen –de openbare Daltonschool De Lindehof en de Jenaplanschool De Regenboog- vanaf het nieuwe schooljaar samengaan als Samenwerkingsschool ‘De Schans’.