‘Geluidsoverlast, vernielingen en ernstig middelengebruik’

Bijeenkomst vanwege overlastgevende jeugd

RODEN – Het college van Noordenveld heeft onlangs de speelvoorziening bij de Riesven te Roden aangepast. Hiermee komt zij tegemoet aan de wensen van omwonenden, die al geruime tijd ernstige overlast ervaren van handjeugd. ‘Geluidsoverlast, vernielingen, grensoverschrijdend (seksueel gedrag) en ernstig middelengebruik’ zou bij deze groep hangjeugd aan de orde van de dag zijn. Niet alleen omwonenden, maar ook het college is het nu beu.

De natuurspeelplaats aan het Riesven te Roden zou een veilige haven moeten zijn voor jonge kinderen uit de buurt. De aanleg kwam een aantal jaren geleden op gang, mede op initiatief van de wijkbelangenvereniging van De Vijfde Verloting. Hiervoor leek voldoende draagvlak te zijn, al merkten sommige bewoners op onvoldoende betrokken te zijn geweest bij de aanleg van deze speelplaats. Enkelen vonden dat ze de speelplaats min of meer opgedrongen kregen. De gemeente erkent overigens dat zij onvoldoende heeft gecommuniceerd over de aanleg van de speelplaats.

De laatste tijd was het er zeer onrustig. Vaak kwam de groep overlastgevende jongeren al vroeg in de middag naar de natuurspeelplaats, waardoor jonge kinderen veelal wegblijven. Vervolgens vertoonden de jongeren ronduit asociaal gedrag. Geluidsoverlast tot diep in de nacht, drankgebruik en dronken jongeren, urineren op het veld en in de struiken, brandstichting, zwerfvuil, kapotte bierflessen en plastic flessen tegen ruiten: het is schering en inslag. Omwonenden gaven al aan zich onveilig te voelen wanneer de hangjeugd zich op de speelplaats begaf.

Hierop sprak wethouder Jeroen Westendorp al vaker met de omwonenden. Zij adviseerden enkele aanpassingen te doen aan de speelplaats. Zo werden de holle buis, de picknicktafel, het vlot en de boomstammen al weggehaald. Ook de politie bracht de locatie meermaals een bezoek. Na een aanvaring met een omwonende, zocht de groep echter elders hun heil. VV Roden en VV Nieuw-Roden waren hiervan al het dupe.

Beide voetbalverenigingen gaven per social media al aan totaal niet gediend te zijn van de hangjeugd. Volgens de gemeente is de groep echter deels uit elkaar gevallen, waardoor sommigen zich nu ophouden bij de skatebaan aan het Zijpendaal. Ook deze locatie wordt inmiddels door de politie in de gaten gehouden.

Omdat de situatie met deze specifieke groep hangjongeren de spuigaten uitloopt, is er een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij was de gemeente, de politie en Welzijn in Noordenveld aanwezig. Ook de ouders van de hangjongeren werden voor deze bijeenkomst uitgenodigd, al kwamen niet alle ouders opdagen. Tot slot waren de buurtbewoners uitgenodigd, om zo alle partijen bij elkaar te brengen. WiN kijkt naar mogelijkheden voor een hangplek, mochten de jongeren hier behoefte aan hebben. WiN is al geruime tijd bezig de behoeften van jongeren in kaart te brengen. ‘Niets doen is voor alle partijen geen optie. De ervaren overlast is daarvoor te ernstig en de angst dat deze terugkeert, met mogelijke escalatie tot gevolg, te groot’, staat er in het officiële communiqué van de gemeente Noordenveld te lezen.

Wethouder Jeroen Westendorp baalt van de ontstane situatie. ‘Hangen mag, dat is niet verboden. Maar wij tolereren geen overlast’, zegt hij. Volgens hem is het belangrijk om juist nu in gesprek te blijven met de jongeren. ‘We willen niet alleen praten over de jeugd, maar juist mét hen in gesprek gaan. Dat doen onze jongerenwerkers ook.’ De bijeenkomst met ouders en omwonenden heeft Westendorp als nuttig ervaren. ‘We hebben de ouders uitgelegd dat er overlast wordt veroorzaakt. We hebben hen gevraagd om met hun kinderen in gesprek te gaan. Enkelen denken nu actief mee over voorzieningen voor de jeugd.’

Volgens Westendorp zijn de omstandigheden voor de jeugd veranderd ten opzichte van vorig jaar. ‘Vroeger gingen de jeugd naar een plek waarvan zij wisten dat hun vrienden er ook waren. We hadden nog geen WhatsApp. Nu is dat anders. Afspreken is zo geregeld en kan overal. Dat is een verandering waar we mee te maken hebben. De hedendaagse tijd vraagt om iets anders dan er al was. De jeugd zoekt minder snel de horeca op. Juist daarom is het goed om met hen in gesprek te gaan en hen te vragen wat zij graag zouden willen. Waar is behoefte aan?’.

Het college mag dan balen van de overlast, zij bestempelt de jeugd allerminst als criminelen. ‘Absoluut niet. Maar we moeten wel grenzen stellen. Hangen mag, maar overlast veroorzaken niet. Punt.’