Gemeente en inwoners samen op ‘tandem’ naar mooiere leefomgeving

Inwoners weten Dorpenfonds steeds meer te vinden

NOORDENVELD – Twee jaar geleden viel in het collegeakkoord te lezen dat de gemeente Noordenveld aan de slag ging met het Dorpenfonds. Verdeeld over vier jaar zou er één miljoen euro beschikbaar komen voor ideeën uit de samenleving. Inmiddels zijn we halverwege de bestuursperiode en ziet de verantwoordelijke wethouder Jeroen Westendorp hoe men het Dorpenfonds beter weet te vinden. ‘Dit fonds past uitstekend in de zogeheten “Doe-democratie”. Als gemeente moeten wij een faciliterende rol hebben bij plannen van onderaf’, zegt hij.

In het Dorpenfonds is geregeld dat inwoners plannen kunnen aandragen ter verbetering van de eigen leefomgeving. Hierbij gaat het om grotere projecten, met een totaalkostenplaatje tussen de 15.000 en 100.000 euro. Om aandacht te vragen voor het Dorpenfonds werd er een inspiratieavond gehouden in De Schans te Een. Een stampvol dorpshuis deed inspiratie op. ‘Het bestaan van het Dorpenfonds was mede hierdoor vrij rap bekend, maar men moest er nog even een beeld bij krijgen. Er kwamen veel ideeën op gang’, zegt Westendorp.

‘Het Dorpenfonds is een soort eigen verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de leefomgeving’, schetst de wethouder. ‘De boodschap hiervan moest even landen. Daarbij hebben wij altijd gezegd dat het niet gaat om het uitdelen van geld, maar veel meer om zelfredzaamheid. Wanneer er een plan wordt ingediend, moet men ook zelf een deel opbrengen voor het plan. Maximaal 75 procent leggen wij als cofinanciering.’

Een goed idee is nog niet direct een plan, zo bleek wel toen het Dorpenfonds op gang kwam. ‘Het beoordelen van de plannen is voor ons als gemeente een zoekproces gebleken’, stelt Westendorp. ‘Hoe ga je met alle ideeën om? Daarin hebben we wel een slag moeten maken. Wanneer is iets een goed idee met veel draagvlak? Juist draagvlak is heel belangrijk. Het helpt bij het beoordelen van de plannen, als de gemeente er tijdig bij betrokken wordt. Dan kom je minder snel voor verrassingen te staan, wanneer het plan af is. Het is voorgekomen dat we mensen hebben moeten teleurstellen. Daarom doet men er verstandig aan zo snel mogelijk contact te zoeken over het plan.’

Volgens Westendorp werkt het Dorpenfonds aanjagend. ‘Je ziet dat mensen steeds meer nadenken over het verbeteren van de eigen leefomgeving. We zagen veel mooie ideeën ontstaan.’ Zo werd in Norg het Struin- en Duinpad aangepakt, terwijl in Nieuw-Roden de speeltuin werd heringericht. ‘Bij de Hoeksteen in Roden is men nu bezig met een beleeftuin (foto). En er staan nog veel meer plannen op de rol’, weet Westendorp. Zo is Peize bezig met een beweegpark, zijn er in Lieveren al een tijd lang plannen om het speelveld aan te pakken en zijn er in zowel Roderwolde als Veenhuizen plannen om met het schoolplein aan de gang te gaan. ‘De plannen komen uit de hele gemeente’, zegt Westendorp. ‘Van Peize tot aan Zuidvelde.’

‘Het is mooi om te zien dat in veel plannen natuurbeleving en spelen een rol speelt. Er wordt echt over nagedacht.’ Inmiddels is er al 180.000 euro toegekend aan plannen. Mochten alle plannen die op de rol staan worden uitgevoerd, dan komt daar nog zo’n 300.000 euro bij op. ‘Afgerond zit je dan op een half miljoen’, zegt Westendorp. ‘We liggen dus op schema, zou je kunnen stellen. Qua ideevorming zijn we bovendien best een end op weg. Nog elke maand komen er projectideeën binnen. Als gemeente willen wij mensen er aan herinneren dat dit fonds er is en dat men dus vooral met ideeën moet komen.’

Volgens de wethouder past het Dorpenfonds in de zogeheten ‘Doe-democratie’. ‘Dat houdt in dat wij als gemeente een faciliterende rol hebben bij ideeën vanuit de samenleving’, legt Westendorp uit. ‘Het past perfect in deze huidige tijd, waarin inwoners en gemeente steeds meer hand-in-hand met ideeën aan de slag gaan. Een burgemeester schetste besturen ooit als een tandem, waarin je als gemeente/bestuurder en inwoner wisselend voor- of achterop zit. De ene keer geeft de gemeente de route aan, de andere keer zitten we achterop en trappen we mee. Een mooie vergelijking, vind ik. Wij bieden als gemeente in het geval van het Dorpenfonds de inwoner de keuze op welke plek van de tandem zij zit.’

Bovendien voorziet het Dorpenfonds in een behoefte. ‘Dat merk je. Of de gemeente in de volgende bestuursperiode weer met een dergelijk fonds komt, is nu onmogelijk te zeggen. Maar ik denk dat er altijd een rol blijft voor de lokale overheid om initiatieven te blijven faciliteren.’