Gemeente en KV Noordenveld tekenen erfpachtovereenkomst

gemeentnv

RODEN – Begin 2013 zijn de gemeente Noordenveld en de gelijknamige korfbalvereniging begonnen met gesprekken over privatisering van de kantine en de kleedkamers. Kv Noordenveld en vv Veenhuizen zijn/waren de enige twee buitensportverenigingen die nog niet geprivatiseerd waren. Nadat duidelijk was dat de privatisering door zou gaan heeft kv Noordenveld een technische inspectie laten uitvoeren. Hieruit bleek achterstallig onderhoud aan kleedkamers, douches, verwarming en warmwater installatie. Daarnaast moet het dak waarschijnlijk binnenkort vervangen worden. Na diverse gesprekken met de gemeente waarin ondermeer de staat van onderhoud en de geschatte kosten op tafel kwamen zijn partijen in goed overleg tot overeenstemming gekomen. De kosten van de kleedkamers, douches, verwarming en warmwater installatie komen voor rekening van de gemeente. De werkzaamheden worden uitgevoerd door en in samenwerking met leden van de vereniging. Hiervoor is een eenmalige tegemoetkoming verstrekt van € 70.000,–. De korfbalvereniging en de gemeente zijn een erfpacht voor tien jaar overeengekomen. Dit in verband met de aanleg van een mogelijk nieuwe accommodatie waar voetbal (ONR), hockey en korfbal op kunstgras zouden kunnen gaan spelen. Nadat de notaris en het kadaster hun werk gedaan hadden, werd donderdag de akte getekend. Na betaling van één euro door de voorzitter aan de wethouder is de accommodatie nu formeel eigendom van de korfbalvereniging.