‘Gemeente houdt inspraak Oosterveld in zomervakantie’

LGN waarschuwt:

NORG – De gemeente kan al sinds september 2007 woningbouw toestaan op Oosterveld Norg, maar is nu begonnen met de voorbereidingen. Het eerste stukje voor acht woningen grenzend aan de huidige wijk met vrijstaande woningen, wil de gemeente bebouwen met dure woningen als er voldoende belangstelling is. Voor de rest van het gebied moeten nog meerdere planprocedures gevolgd worden. De gemeentepagina in de regionale kranten en op de website geeft aan dat inwoners van 7 juli tot en met 17 augustus schriftelijk of per e-mail kunnen reageren. Op 15 augustus om 15.00 uur kunnen mondelinge reacties worden gegeven, maar daarvoor moeten mensen zich dan uiterlijk 12 augustus 12.00 uur aanmelden. Dit valt bijna geheel in de zomervakantie van de scholen (16 juli t/m 28 augustus), waarin veel mensen vrij zijn en geen inspraakprocedure of –bijeenkomst verwachten. Lijst Groen Noordenveld vindt het zeer inwonersonvriendelijk om de periode van de zomervakantie hiervoor te gebruiken. Het college neemt al negen jaar de tijd, en in de vakantie van veel mensen moet nog snel even de eerste wijziging erdoor. Tijdens de raadsvergadering van 29 juni heeft de LGN fractie hierop gewezen. Het college en de andere fracties vinden inspraak voor inwoners echter minder belangrijk dan snelheid. Het uiterlijk van de geplande acht woningen moet tot nu toe voldoen aan de eisen van de welstandsnota voor “buitengebied oude veldontginningen” maar volgens het college moet dat “Norg woongebieden individueel” worden. Dat staat niet uitgelegd op de gemeentepagina, maar dat betekent het volgende. Op dit moment gelden volgens de regeling “buitengebied oude veldontginningen”, onder meer als eisen dat woningen één bouwlaag met duidelijke, langgerekte kap moeten hebben, geen van origine gebiedsvreemde hoofdvorm, ambachtelijk-traditionele bouw met alleen in bijzondere gevallen een moderne uitstraling, materialen die passend zijn in een landelijke omgeving en traditioneel kleurgebruik. Volgens het voorstel hoeven woningen op het Oosterveld niet meer volgens ambachtelijk-traditionele bouw te zijn, en zijn veel meer moderne materialen, ontwerpen en kleuren mogelijk. Of iemand dat mooi vindt of niet is natuurlijk een kwestie van smaak, maar de vraag is vooral of dat past op het Oosterveld. Niet voor niets staat in de toelichting op het bestemmingsplan dat er een apart deel van de welstandsnota voor het Oosterveld moet komen. Daarvoor worden ook eisen als materiaalkeuze voor duurzaam bouwen, oriëntatie zonvangende ruimtes, geen aan houtwallen grenzende bijgebouwen en inpassing in het landschap van het Oosterveld genoemd. Daaraan voldoet de regeling voor “Norg woongebieden individueel” niet. Zeker nu de stukken grond volgens de gemeente kleiner kunnen zijn dan de in het plan vastgelegde 800 m2, is het voor omwonenden van belang invloed te hebben op wat voor (grote) woningen er dichtbij kunnen komen. En kandidaat-kopers moeten nagaan of de gewijzigde eisen voldoen aan wat zij zelf zouden willen bouwen. Ook is voor hen van belang wat voor aangrenzende woning ze kunnen krijgen, als ze een stuk grond kopen. Lijst Groen Noordenveld vindt de mening van liefhebbers van het Oosterveld zoals dat nu is, van omwonenden, en van mogelijke kopers van een stuk grond voor een woning, belangrijk. Tot en met 17 augustus kan iedereen die dat wil als volgt reageren: – per brief naar College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Per e-mail: postbus@gemeentenoordenveld.nl of mondeling op 15 augustus 16.00 uur: let dan op de aanmeldingstermijn van 12 augustus.