Gemeente kan goede cijfers overleggen

Gemeente Noordenveld staat er financieel goed voor. De jaarrekening 2017 van de gemeente Noordenveld sluit met een positief resultaat van afgerond 6 miljoen euro door onder meer de kavelverkoop en hogere rijksbijdragen.

Ook voor de komende jaren is er meer financiële ruimte voor de gemeente. Dat blijkt uit de ontwikkelingen van de verwachte rijksbijdrage, waarin de financiële gevolgen van het regeerakkoord zijn verwerkt. Het vrij te besteden bedrag van de gemeente loopt op van € 1,3 miljoen in 2019 tot een bedrag van € 4,4 miljoen in 2022. Wel moet er nog rekening worden gehouden met mogelijke wijzigingen in de verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds die effecten kunnen hebben op onze gemeente.