Gemeente Leek omarmt project €nergiek Toezicht

Leek Duurzame Wethouders

LEEK – In het energieakkoord van 2013 werd afgesproken dat bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas verbruiken wettelijk verplicht zijn om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. De gemeente Leek heeft het project €nergiek Toezicht van de Omgevingsdienst Groningen omarmd en wil de ondernemers in haar gebied daarmee praktisch ondersteunen om aan deze verplichtingen te voldoen. Een tiental ondernemers hebben hierin al het voortouw genomen en zich aangemeld als ambassadeurs van dit pilotproject. Op maandag 18 april organiseert de gemeente een bijeenkomst voor alle ondernemers in De Postwagen te Tolbert.

Maar wat doet de gemeente zelf aan energiebesparing? Wij vragen het de wethouders Rien Honnef en Hans Morsink die samen verantwoordelijk zijn voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Leek.

Honnef: ”Natuurlijk moet de gemeente zelf ook aan de verplichtingen voldoen om het energie verbruik terug te dringen. Dat is niet alleen beleid maar daarmee willen wij ook het goede voorbeeld geven naar bedrijven om over te gaan tot duurzame investeringen die zich binnen vijf jaar al terugverdienen. Wij beginnen daar nu niet ineens mee, we zijn bij onze gebouwen voortdurend met vervangingen aan de slag die we zo duurzaam mogelijk uitvoeren. We kijken dan of het energie verbruik te verminderen is en meer comfort voor onze gebouw gebruikers te krijgen. Denk hierbij aan vervangen van duurzame led verlichting, CV installaties, zuiveringsinstallaties of plaatsen van zonneboilers, aanwezigheidsmelders en de daarbij horende regeltechniek maar ook het isoleren of na-isoleren van gevels en daken.Als voorbeeld geeft Morsink aan dat bij het Zwemkasteel in Leek kort terug koudebruggen verholpen zijn door beter te na-isoleren. Tevens is er nieuwe energie zuinige ledverlichting, centrale verwarming en waterbehandeling / filterinstallatie geplaats. Dat brengt het energiegebruik drastisch omlaag. Maar met vervanging alleen ben je er nog niet. Zeker zo belangrijk is het bijhouden wat je verbruik is. We maken nu gebruik van een energiebeheerprogramma waarmee we het energie verbruik kunnen monitoren. Het laten plaatsen van slimme meters maakt dat straks nog eenvoudiger. De eerste slimme meters zijn al geplaatst en het vervangen van de rest volgt op korte termijn. Ook worden sinds jaar en dag de verwarmingsinstallaties van veel gebouwen op afstand bediend om onnodig verwarmen en dus gas verbruik en co2 uitstoot te voorkomen. Op dit moment laten wij de gebouwen van de gemeente Leek opnieuw inspecteren om hiervoor een actueel energielabel te krijgen. Aan de hand van de uitkomsten gaan wij kijken wat voor duurzame investeringen met een terug verdientijd van 5 jaar tot uitvoer kunnen worden gebracht. Daarnaast gaan wij een dakvlak van het Gemeente huis renoveren. Dit door nieuwe isolatie, ”met een juiste Rc waarde en brandwerendheid”, en een duurzame dakbedekking aan te brengen. Ook zal het dak gelijk geschikt gemaakt worden om zonnepanelen te plaatsen wat daarna zal volgen. Duurzaamheid is een kwestie van lange adem, inspelen op nieuwe technische mogelijkheden en een consequent beleid. Daarom heeft de gemeente niet alleen gekeken naar energiebesparing van bestaande gebouwen, maar wil ze komen met een Masterplan Duurzaamheid, waarin het gemeentelijk beleid wordt vastgelegd. Dit plan moet in 2016 vastgesteld en uitgevoerd worden en gerealiseerd zijn in 2020. Een kwestie van vooruit denken dus. Dat spreekt de gemeente ook zo aan in het project €nergiek Toezicht, waarbij niet enkel wordt uitgegaan van wettelijke verplichtingen, maar waar vooruitdenken de duurzame motor van energie- en geldbesparing is. De gemeente Leek ervaart dat zelf met haar beleid en is er van overtuigd dat de Leekster bedrijven met dit project hun voordeel kunnen doen.

Voor meer informatie over het project €nergiek Toezicht: http://www.energiektoezicht.com