Gemeente Noordenveld mag aan de slag: ‘nu kunnen we écht!’

Auto moet ‘te gast’ zijn in Roden

RODEN – De gemeente Noordenveld heeft een klap gegeven op de centrumontwikkeling in Roden. De raad geeft het college groen licht om bezig te gaan met de plannen, op voorwaarde dat de raad bij iedere stap wordt betrokken en de inwoners in het proces worden meegenomen. Voor de centrumontwikkeling van Roden zal de gemeente 8,1 miljoen euro uit eigen portemonnee moeten betalen. De rest van het geld moet via cofinanciering worden gerealiseerd.
De voorgaande maanden is er al vaker gesproken over de centrumontwikkeling van Roden. ‘Veel geld, weinig concrete plannen’, was de meest gehoorde kritiek op de plannen. Aan de andere kant lieten de verschillende partijen al doorschemeren blij te zijn met het hoge ambitieniveau van het college.
Namens Gemeentebelangen liet Jos Darwinkel afgelopen woensdag merken blij te zijn met de investeringen. ‘Het is een verstandige zet om fors te investeren. Er wordt substantieel meer bijgedragen en er wordt samengewerkt met de betrokkenen’, concludeerde hij. Hij vroeg het college om per uitgewerkt projectvoorstel terug te komen naar de gemeenteraad. ‘Zo kunnen we stapsgewijs bouwen en als raad bijsturen, zonder afbreuk te doen aan het geheel.’ Darwinkel gaf aan dat hij het belangrijk vond dat de winkels gedurende de ontwikkelingen gewoon open kunnen blijven. Tot slot hamerde hij op een prominente plaats voor de auto in het geheel. ‘Gratis parkeren is een niet te onderschatten kwaliteit van Roden.’
Lijst Groen Noordenveld liet bij monde van Henk Koekkoek weten minder blij te zijn met de plannen van het college. ‘Het plan is nog onvoldoende concreet en vraagt teveel van de Algemene Reserves’, zei hij. Daarna trok Koekkoek de vergelijking met de ijsbaan in Hoogeveen. ‘Voor Noordenveldse begrippen investeren wij meer dan de gemeente Hoogeveen deed. Ook daar was men enthousiast over de plannen, maar bleken deze niet goed onderbouwd. Enthousiasme is goed, maar we moeten wel met beide benen op de grond blijven staan.’ LGN diende een motie in om het college te dwingen tot het maken van concretere plannen. Zo wilden zij graag een uitvoeringsplan 2019 zien voor het HOV, de Heerestraat, bedrijventerreinen Bitseveld en Haarveld en de Westerbaan, waarin concrete uitvoeringsmaatregelen zouden worden geformuleerd. De motie haalde het niet.
Robert Meijer (VVD) noemde de plannen van het HOV nog maar eens ‘megalomaan’. ‘En dat terwijl Roden al één van de betere busverbindingen in de regio heeft’, stelde hij. Over het verdwijnen van parkeerplaatsen aan de Kanaalstraat maakt Meijer zich grote zorgen. ‘Daar zitten veel “stop ’n go-winkels”, die afhankelijk zijn van parkeerplaatsen voor de winkel.’ Meijer noemde De Wit IJzerwaren als voorbeeld. ‘Dat is typisch zo’n winkel waar je in je oude kloffie even snel naar binnen gaat voor een hand vol spijkers. Als je dan heel ergens anders moet parkeren, gaat de consument liever naar de grotere bouwhandels’, meent Meijer.
Namens D66 sprak Gerbrant Fennema zijn vertrouwen in het college uit. ‘Zonder ambities zijn we nergens. We willen betrokken zijn bij de keuzemomenten tijdens het proces, maar vertrouwen op dit college.’ Tiemen Ensink (PvdA/GroenLinks) was eveneens positief. ‘Er wordt samen opgetrokken met betrokkenen. De plannen worden met elkaar gemaakt. Ja, het proces is anders dan de meesten gewend zijn. We stemmen als het ware in met een visie en niet met concrete plannen. Maar we hebben vertrouwen in het college.’
Wethouder Henk Kosters benadrukte dat het college de gemeenteraad nauw zal betrekken bij het proces. ‘We krijgen voldoende momenten om de stappen met betrokkenen en de raad te bespreken. Het is een ander proces dan normaal en we hebben uw vertrouwen nodig.’ Daarnaast gaf Kosters aan met een goed gevoel terug te kijken op de Zakenkring bijeenkomst van vorige week.
Henk Koekkoek (LGN) dacht er zo het zijne van. ‘Vertrouwen is prachtig natuurlijk, maar wij maken ons zorgen. De andere fracties zijn blijkbaar onbezorgd, want zij geven aan met alle vertrouwen op weg te gaan. Maar wat zien we nou concreet aan het eind van 2019?’, vroeg Koekkoek hardop. De fractievoorzitter van Lijst Groen Noordenveld ziet het liefst dat de schop morgen nog in de grond gaat.
Wethouder Kosters gaf aan dat dit onmogelijk was. ‘Dit proces is volgens mij participatie in optima forma. Dat betekent ook dat de schop morgen nog niet de grond in kan. We willen niets overhaasten en samen tot een goed plan komen. Als we eind van 2019 een plan hebben voor de Heerestraat waarin de betrokkenen zich kunnen vinden, dan kunnen we tevreden zijn.’
Bij het in stemming brengen van de vaststelling van de centrumontwikkeling, bleek een grote meerderheid achter de plannen van het college te staan. Alleen Lijst Groen Noordenveld en de VVD stemden tegen. Meijer liet bij monde van de VVD weten waarom het niet akkoord kon gaan met de plannen. ‘We hebben teveel twijfels en bij twijfel moet je het niet doen. Er wordt hard gewerkt aan het plan, maar er zijn nog teveel vraagtekens. We wensen de betrokkenen desondanks veel succes.’
Buiten de raadszaal wordt kort na het in stemming brengen van de plannen enthousiast gereageerd. Wethouder Kosters, projectleider Jelle van der Heide en drie bestuursleden van de Zakenkring schudden elkaar de hand. Bertjan Stadman, die namens de Zakenkring aanwezig is, klinkt enthousiast. ‘Nu kunnen we écht’, zegt hij. ‘Roden wordt sterker.’

 

Parkeren

Ook afgelopen week viel het P-woord tijdens de raadsvergadering. Want welke koers gaat de gemeente varen op het gebied van parkeren in – bijvoorbeeld – de Heerestraat? Kosters gaf daarop het antwoord: ‘De auto zal niet dominant aanwezig, maar juist ‘te gast’ zijn. Dat houdt in dat we naar een andere inrichting van het parkeren gaan. Niet zonder auto, maar wel een andere vorm.’ De komende tijd zal de projectgroep Parkeren zich bezighouden met een juiste invulling van het parkeerbeleid. Een beleid waarin de auto dus ‘te gast’ zal zijn. Hoe dat er precies uit zal komen te zien, blijft nog onduidelijk. Harm Holman (CDA) gaf Kosters een wijze les mee. ‘Mijn moeder zei altijd: “Ontvang je gasten altijd gastvrij en ruimhartig”’.