Gemeente Noordenveld presenteert coalitieakkoord

‘We moeten meer bouwen en in een sneller tempo’

RODEN – In café het Wapen van Drenthe werd afgelopen week het coalitieakkoord van Noordenveld gepresenteerd. In het akkoord dat de naam ‘Samen bouwen aan Noordenveld’ draagt draait het om de klus afmaken en samenwerken waar het kan.

Kirsten Ipema van Gemeentebelangen gaf duiding aan het akkoord en op welke wijze de gemeente Noordenveld de toekomst tegemoet wil treden. ‘Het akkoord heet ‘Samen bouwen aan Noordenveld’ en dat bouwen gaat niet alleen over woningbouw, maar vooral ook bouwen aan de gemeentelijke organisatie en de financiële gezondheid. Kortom, bouwen aan Noordenveld als geheel en dus niet alleen de stenen. We hebben bewust gekozen voor een kort akkoord, een akkoord op hoofdlijnen en dat heeft meerdere redenen. Wij vertegenwoordigen een groot aantal zetels en we hebben een breed palet aan partijen binnen onze geledingen, maar we willen de oppositie de komende jaren ook de gelegenheid bieden om zaken in te brengen en het debat te voeren over de inhoud. We willen absoluut niet de zaak dichttimmeren.’ Ipema benadrukte dat er bewust is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Dat betekent overigens niet dat onderdelen die buiten de boot zijn gevallen uit beeld verdwijnen. ‘We leven in onzekere tijden en binnen de gemeente komt er een hoop op ons af waarvan we nu nog niet weten welke kant het op gaat. We zeggen nog niet dat we in zwaar zitten, maar we weten het nog niet zo goed, want het is ook afhankelijk van wat er uit Den Haag gaat komen en wat er in de wereld gebeurt. Vandaar dat we kiezen voor een akkoord op hoofdlijnen en een belangrijk feit is ook dat niet alles erin staat. Dat wil overigens niet zeggen dat we de onderwerpen die we niet hebben vermeld niet belangrijk vinden, of dat we er niet mee aan de slag gaan.’

Het team dat er nu staat is klaar voor de uitdagingen die er liggen stelde Gemeentebelangen-fractievoorzitter Rikus Koopman. ‘In Noordenveld hoor je vaak dat iedereen het wel met elkaar eens is en in grote lijnen is dat ook wel zo. Toch zijn er wel enkele nuances te plaatsen, want we hebben elkaar in het proces in een hele goede sfeer wel aangesproken op de punten waarop we elkaar wilden aanspreken. Wat vanaf nu belangrijk wordt is hoe dit college als team de problemen te lijf gaat. We hebben van tevoren gezegd dat we een sterk team wilden hebben en we denken ook dat we met deze wethouders een sterk team krijgen. Het zijn wethouders die er niet voor schromen om elkaar onderling aan te spreken om uiteindelijk de komende vier jaar goede stappen te zetten, zodat we na vier jaar kunnen zeggen dat we hebben waargemaakt wat we wilden waarmaken.’ Net als in vele andere Nederlandse gemeenten werd na de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk dat woningbouw een hoge prioriteit moet krijgen en op die regel vormt de gemeente Noordenveld geen uitzondering. Met de realisatie van 800-1000 woningen wordt een eerste stap gezet en dat gaat snel gebeuren vertelde fractievoorzitter Bertus Jan Epema van de duofractie PvdA/GroenLinks.

‘Ook in Noordenveld merken we de crisis op de woningmarkt. We moeten meer bouwen en in een sneller tempo. Gelukkig wordt er op veel plekken in onze gemeente al gebouwd of zijn er voorbereidingen getroffen om woningen te kunnen bouwen. Denk aan het Oosterveld Norg, Roden-Zuid en Peize-Zuid en diverse andere binnen- en buitendorpse locaties in onze gemeente. Uit veel onderzoeken is gebleken dat dat 800 – 1000 woningen bij benadering het aantal zou moeten zijn. In het ene scenario zit je dichterbij de 800 en in het andere scenario zit je weer dichterbij de 1000, maar dat er gebouwd gaat worden staat vast. We zullen na vier jaar kijken of het aantal nog steeds goed is of dat we het nog verder omhoog moeten bijstellen. Voor de komende vier jaar is dit in ieder geval ons uitgangspunt.’ Het akkoord werd gisteren besproken in de gemeenteraad. Binnenkort wordt het akkoord ook nog voorgelegd aan de inwoners. ‘We willen ook nog heel erg graag de inwoners de kans geven om erop te reageren. Daarvoor willen we over niet al te lange tijd nog heel graag iets organiseren om er ook daadwerkelijk werk van te maken’, aldus Ipema.

‘Samen bouwen aan Noordenveld’ staat vooral in het teken van doen. De afgelopen jaren zijn veel resultaten bereikt en er zijn veel nieuwe plannen gemaakt. Deze plannen wil de gemeente Noordenveld de komende vier jaar uitvoeren. Naast het bouwen van woningen en het verduurzamen van woonwijken en bedrijven wil Noordenveld vergunningsprocedures ook publieksvriendelijker maken. Tenslotte worden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden tijdig en op een adequate manier betrokken. Zij kunnen op een laagdrempelige en toegankelijke manier reageren op plannen, meedenken met plannen óf met hun eigen ideeën naar de gemeente stappen.