Gemeente Noordenveld richt Adviesraad Duurzaamheid op

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld richt een Adviesraad Duurzaamheid op. Deze gaat gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen rondom het thema Duurzaamheid. De raad had hiervoor een motie aangenomen. Per april gaat de Adviesraad Duurzaamheid officieel van start.

Ideeën, kennis en innovatie

“De gemeente Noordenveld wil ruimte bieden voor betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen en de daar aanwezige kennis benutten” aldus wethouder Huizinga. “Daarnaast wil Noordenveld plannen en initiatieven die vanuit de samenleving komen ondersteunen. Daarom richten we een Adviesraad Duurzaamheid op.” De Adviesraad heeft naast het geven van advies nadrukkelijk een functie als denktank/expertgroep om kennis, ideeën en innovatie te ontsluiten.

Wie en wanneer

Iedereen die zich bij het thema duurzaamheid in de gemeente Noordenveld betrokken voelt vanuit werk, opleiding of interesse (dit kan zowel positief als kritisch zijn) kan zich aanmelden voor de Adviesraad. Hiervoor wordt binnenkort een vacature uitgezet op de gemeentesite, op sociale media en onder bewonersorganisaties in de gemeente Noordenveld.  Belangstellenden kunnen reageren op de vacature door middel van het sturen van een motivatiebrief en CV. Per april moet de nieuwe Adviesraad Duurzaamheid van start gaan.

Jos Huizinga “Een klimaatneutraal Noordenveld in 2040 bereiken we samen met onze inwoners, door samenwerking, bewustwording, kennisdeling en educatie. Het kennisverwerving en advies zijn hierbij van groot belang.”