Gemeente Noordenveld sluit aan bij Drentse campagne ‘Kom uit je schuld’

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld sluit aan bij de Drentse campagne ‘Kom uit je schuld’. Deze campagne is de regionale invulling van de landelijke voorlichtingscampagne ‘Kom jij er uit?’. De campagne wil laten zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen.

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand. Het kan het begin van financiële problemen zijn. Het is belangrijk om financiële problemen of schulden vroeg bespreekbaar te maken. De campagne moedigt mensen daarom aan om met hun omgeving in gesprek te gaan over de situatie en om hulp te zoeken. In de campagne wordt ook aangegeven waar inwoners lokaal terecht kunnen voor vragen of ondersteuning over geldzaken. Wethouder Alex Wekema vindt het belangrijk dat mensen met financiële vragen of problemen al in een vroeg stadium door de gemeente bereikt worden: “zo kunnen wij onze inwoners op tijd hulp bieden en erger voorkomen. Als mensen toch schulden hebben, moeten zij snel en goed worden ondersteund.”

De campagne richt zich ook op mogelijke nieuwe groepen die te maken zouden kunnen krijgen met financiële problemen door de coronacrisis: jongeren, ZZP’ers en ondernemers. Ervaringsdeskundigen met schulden vertellen in de campagne hun verhaal.

Alle informatie is nu al te vinden op www.komjijeruit.nl. Dit is de landelijke website, maar in 2021 krijgt de campagne nog meer een regionaal gezicht door inzet van nieuwe ervaringsdeskundigen, foldermateriaal en informatie namens de gemeente Noordenveld.  

Meer informatie over deze campagne is te vinden op www.komjijeruit.nl. Voor vragen over de campagne, schuldhulpverlening en budgetbeheer kan contact opgenomen worden met de gemeente Noordenveld via telefoonnummer 050-502 72 22 en e-mail: postbus@noordenveld.nl.