Gemeente Noordenveld zet in op een preventief gezondheidsbeleid

 

‘Sport is een ideaal middel om gezondheidszorg te voorkomen’

REGIO – Noordenveld zet de komende jaren in op een preventief gezondheidsbeleid. De gemeente heeft zich als missie gesteld om een gezondere en vitale gemeente te creëren, door onder andere in te zetten op preventie en sport. Neem alleen al de forse investeringen op het gebied van sport. Wethouder Jeroen Westendorp, verantwoordelijk voor gezondheid en sport, vertelt enthousiast over de plannen van Noordenveld. ‘Sport is een ideaal middel om gezondheidszorg te voorkomen.’
Een preventief gezondheidsbeleid dus. Klinkt mooi, maar wat is het eigenlijk? ‘Het gaat om het voorkomen van zorg’, licht Westendorp toe. ‘In het raads- en coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om hier een dergelijke aanpak voor te ontwikkelen. Daarmee willen we meerdere doelen behalen. Zo willen we dat onze inwoners zo lang als mogelijk fit en vitaal zijn en blijven. Een ander doel is om ervoor te zorgen dat iedereen in staat is om mee te doen. Dat mensen gezien worden en dat als mensen die een beperking hebben in staat kunnen worden gesteld om gewoon deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat zo lang als mogelijk in staat moeten zijn om hun eigen keuzes te maken. Tot slot willen we de zorg betaalbaar houden. Een preventief gezondheidsbeleid kan daarbij helpen’. Een grote integrale opgave dus. De wethouder wil met de promotie van positieve gezondheid bepaalde maatschappelijke uitdagingen aanpakken.
Kijken naar de cijfers en gesprekken met professionals ziet de gemeente een aantal uitdagingen, zoals het middelengebruik (zoals het alcohol-, drugsgebruik en roken). ‘Gelukkig zien we een dalend aantal rokers, maar daar moeten we op blijven inzetten om te komen tot een rookvrije generatie. Wat verder opvalt is het aantal mensen met overgewicht. Ook zien we steeds meer mensen die minder bewegen. Deze combinatie is zorgelijk en leidt tot verhoogde gezondheidsrisico’s. We hopen daarom dat Noordenvelders meer gaan sporten en bewegen en nadenken over hun voedsel’, zegt Westendorp. Om gezond in het leven te kunnen staan vallen de uitdagingen eenzaamheid en stress ook onder het kopje ‘gezondheid’ in Noordenveld. ‘Je ziet te veel mensen – niet alleen ouderen – die eenzaam zijn. Eenzaamheid staat meedoen in de samenleving in de weg’. De wethouder ziet dat bij jongeren steeds vaker stressklachten aanwezig zijn. ‘Dit kan onder andere komen door het hoge aantal scheidingen, wat voor jongeren veel zorgen met zich kan meebrengen. Ook stress en eenzaamheid hebben dus gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.’
De gemeente Noordenveld heeft dus duidelijk voor ogen welke zaken het nog met veel samenwerkingspartners kan en wil aanpakken. Maar wat doet het al op het gebied van preventie? ‘Veel’, stelt Westendorp, die een voorbeeld uit Norg aanhaalt. ‘Neem nu het Beweegdorp Norg. Zij combineren sporten en bewegen met een sociaal aspect. Als je bijvoorbeeld kijkt naar WandelReden, één van de onderdelen van Beweegdorp Norg, dan zie je dat de deelnemers op meerdere punten worden geholpen. De deelnemers wandelen samen, waardoor ontmoeting wordt gestimuleerd en eenzaamheid wordt tegen gegaan. Daarnaast is het wandelen goed voor de gezondheid. Zelfs het medicijngebruik van diabetici kan in zulke gevallen minder, omdat zij gewoon meer aan beweging toekomen en gezonder worden. Ze voelen zich fit en vitaal, waardoor sport in zo’n geval een middel wordt om zorg te voorkomen’, zegt Westendorp. ‘Daarnaast ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden tussen inwoners, de (sport)verenigingen, scholen, huisartsen, fysiotherapeut en andere betrokkenen. Zulke samenwerking moeten we stimuleren, want daar kan nog veel moois uit voort vloeien.’