Gemeente Noordenveld zoekt de samenwerking

RODEN – Vorige week mochten de wijkbelangenverenigingen Middenveld en Mensingeveld uit Roden zich melden op het gemeentehuis. Aanleiding? Een feestelijk moment. Burgemeester Klaas Smid ondertekende namelijk namens Noordenveld met beide bestuurlijke organisaties een convenant. Naast Smid waren vanuit wijkbelangenvereniging Middenveld Albert Postema en Annelies Bosma aanwezig, vanuit Mensingeveld zaten Peter Leeflang en Janneke van der Hoek aan tafel. ‘Deze manier van samenwerken tussen gemeente en wijkbelangenvereniging zorgt er voor dat we draagvlak komt voor het gemeentelijk beleid in wijken en dorpen’, zei Smid. Roden telt acht wijkbelangenverenigingen en zestien dorpsbelangenverenigingen. Ondersteuning voor deze verenigingen wordt gegeven door medewerkers van het Sociaal Netwerk Noordenveld. Hiervan maakt onder andere Gert van Rossum namens de gemeente deel vanuit en zijn van Welzijn in Noordenveld de medewerkers Jan Donkelaar en Gerie Kleine betrokken bij Platform Wijkbelangenverenigingen Roden/Dorpsbelangenvereniging Nieuw Roden.