Gemeente ondersteunt dorpsinitiatieven met Dorpenfonds

Eén miljoen euro als handreiking naar inwoners

NOORDENVELD – Eén miljoen euro. Dat is het totaalbedrag van het pas geïntroduceerde Dorpenfonds in de gemeente Noordenveld. Nog tot 2022 kunnen dorpen met goede ideeën om de plaatselijke leefbaarheid te verbeteren, zich melden bij de gemeente. Op deze manier hoopt Noordenveld dat inwoners zelf actief gaan nadenken over het verbeteren van de leefbaarheid in hun dorp. Een nauwere betrokkenheid bij de gemeentelijke politiek zou eveneens mooi meegenomen zijn. Jos Darwinkel maakte zich voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 al hard voor dit Dorpenfonds. Het raadslid is dan ook blij dat dit fonds zijn intrede doet.

‘Ik heb al een aantal ideeën gehoord. Iets over een zogenaamd “beleefpad” en een aantal energie initiatieven’, zegt Jos Darwinkel, sinds 2014 raadslid namens Gemeentebelangen. ‘De campagne voor het Dorpenfonds moet feitelijk nog beginnen, maar ik hoor al een aantal enthousiaste geluiden. Dat is een goed teken.’ Onder andere Lieveren is druk bezig met plannen voor het verhogen van de leefbaarheid. ‘Dat is mooi. We hopen natuurlijk dat andere dorpen ook met plannen komen.’
Om inspiratie op te doen voor het Dorpenfonds, nam Noordenveld een kijkje in de keuken bij de gemeenten Coevorden en De Wolden. ‘Het is niet zo dat we hun Dorpenfonds als leidend voorbeeld gebruiken’, zegt Jos. ‘We doen het op onze eigen manier, met onze eigen voorwaarden. Maar om inspiratie op te doen, was het zeker handig om daar even te kijken.’

Het idee om met een Dorpenfonds te komen, ontstond nadat de voltallige raad tijdens de raadsperiode van 2014-2018 een rondje langs alle dorpen in Noordenveld maakte. ‘We willen als gemeente heel graag de inwoners bij de politiek betrekken. Dat blijkt lastig te zijn. Een Dorpenfonds kan de betrokkenheid vergroten’, stelt Jos.
Het Dorpenfonds stelt geen strakke kaders. Jos geeft toe dat ‘het vergroten van de leefbaarheid’ een zeer breed begrip is. ‘Maar dat moet ook, want zo geef je de dorpen ruimte om het zélf in te vullen’, zegt hij. Omdat er maar liefst één miljoen euro voor de plannen wordt uitgetrokken, mogen kleine dorpen groot dromen. ‘We kennen allemaal de leefbaarheidsfondsen, waarbij het over kleine bedragen gaat. Dit is juist voor de relatief grotere projecten binnen de openbare ruimte. Daarvoor wordt de komende vier jaar een miljoen uitgetrokken’, zegt Jos. Dat is voor Noordenveldse begrippen een groot bedrag, meent hij. ‘Het is in ieder geval ruim genoeg, denk ik. Dat kunnen we na een jaar het beste evalueren.’

Eén van de weinige kaders die de gemeente wél aan het Dorpenfonds heeft gesteld, is dat de plannen maximaal honderdduizend euro per project mogen kosten. Voor kleine dorpen een meer dan behoorlijk bedrag. ‘Dorpen kunnen ook kiezen voor cofinanciering, zodat er wellicht meer mogelijk is’, zegt Jos. ‘Dat hoeft dan niet eens per se geld te zijn, maar kan ik ook in manuren. Zo kunnen dorpen hun financiële plicht in manuren vervullen.’ Om de lijntjes kort te houden, is er geen speciale commissie aangesteld. ‘Het college beoordeelt de plannen en kijken of die haalbaar zijn. Een speciale commissie is onnodig.’

De Roner is blij dat het Dorpenfonds in het coalitieakkoord werd opgenomen. Het fonds was dan ook een harde eis van zijn partij. ‘We zijn na de verkiezingen van 2018 gegroeid naar negen zetels. Door deze winst had ik er vertrouwen in dat het fonds er zou komen. Als je zoveel zetels hebt en bovendien twee wethouders mag leveren, moet je dergelijke plannen doordrukken. Gelukkig stond de coalitie welwillend tegenover de plannen. Daarnaast zijn zowel het raads- als het coalitieakkoord doordrenkt met manieren om verbinding te zoeken met de inwoners. De kunde en de kennis van de ambtelijke organisatie, willen wij graag koppelen aan de ideeën van de inwoners’, zegt Jos. De nog steeds jonge Darwinkel (hij is nog geen 30) is vanuit zijn partij altijd degene geweest die zich hard maakte voor het fonds en dat ook altijd naar buiten toe uitdroeg. ‘Of mijn verleden in Langelo daarmee te maken heeft? Dat kan best. Gemeentebelangen is een partij voor iedereen en we zijn altijd in de buitengebieden heel actief geweest. Wij zien in hoe belangrijk leefbaarheid in die dorpen is. Neem Langelo als voorbeeld. Daar heeft het dorp een huiskamer gerealiseerd en iedere week gebeurt daar iets. Zonder deze huiskamer gaat de leefbaarheid uit een dorp, dat gaven de inwoners zelf vaak genoeg aan. Zulke initiatieven, dat moeten wij vanuit de gemeente ondersteunen.’