Gemeente pakt riolering straten Roden aan

RODEN – De gemeente gaat aan de slag met oude riolen in Roden. De riolering en de verharding in de straten Oudgenoegstraat, Woldzoom, Vrijheidslaan, G. Bavingstraat en Bakkerstraat worden in fases aangepakt. Het oude betonnen hoofdriool, dat in de straat ligt, wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Daar waar mogelijk en waarvoor toestemming is verkregen worden de regenpijpen aan de voorzijde van de woning afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe regenwaterriool.

Zodra een deel van het nieuwe riool is gelegd, straten de straatmakers de rijbaan weer dicht met de vrijgekomen stenen; Na het straten van de rijbaan en parkeerplaatsen wordt het trottoir opnieuw gestraat; Na de bestratingswerkzaamheden worden de groenstroken en bermen weer hersteld.

Wanneer gaat dit gebeuren?

De aannemer gaat in week 10 (5 maart) starten met de Woldzoom. Vervolgens worden de straten Vrijheidslaan, Bakkerstraat, Oudgenoegstraat en G. Bavingstraat aangepakt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in september 2018 afgerond. De voortgang van de werkzaamheden zijn uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarom is dit een globale planning.

Fasering en bereikbaarheid

In verband met de bereikbaarheid zullen de werkzaamheden in fases worden uitgevoerd. De aannemer zorgt ervoor dat alle woningen te allen tijde te voet bereikbaar blijven.

Wanneer de werkzaamheden voor uw inrit/ in uw straat uitgevoerd worden, is het enige tijd helaas niet mogelijk om uw pand met de auto te bereiken. We streven er naar om dit ongemak zo kort mogelijk te laten duren. De aannemer brengt u, voordat met het werk voor uw inrit wordt gestart, hiervan op de hoogte. Mocht u ervan verzekerd willen zijn te allen tijde met de auto weg te kunnen, dan adviseren wij u om de auto buiten het werkterrein te parkeren.

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden voor u overlast zullen veroorzaken. Wij doen er echter alles aan om dit tot een minimum te beperken. Desondanks vragen wij uw begrip voor de onvermijdelijke overlast die u zult ondervinden.