Gemeente verwerpt bezwaren tegen vlooienmarkten in Norg

‘Men heeft volgens mij geen idee wat hier allemaal georganiseerd wordt’

NORG – De Zakenkring Norg en Norg Events tonen zich verbaasd over de beslissing van de gemeente Noordenveld om bezwaren rondom de vlooienmarkten in Norg van tafel te vegen. Alleen al het afgelopen jaar verstrekte de gemeente een vergunning voor tien vlooienmarkten, welke in de periode april-september plaatsvonden. De gemeente is voornemens dit ook voor 2021, 2022 en 2023 te doen. Ondernemers in het dorp zijn hier echter niet blij mee.

Bezoekers van de vlooienmarkten zorgen voor parkeeroverlast in het dorp. Ondanks de verwijzingen naar P1, wordt er nog steeds veelvuldig geparkeerd op brinken, stoepen en langs de rijbaan. Ook zouden de markten volgens de bezwaarmakers te veel concurrentie veroorzaken ten opzichte van de markten die vanuit Norg georganiseerd worden, zoals de Norgermarkt zelf, maar ook de markten met bijvoorbeeld de Feestvierdaagse en Fietsvierdaagse. De Norgermarkt werd vorig jaar net nieuw leven ingeblazen, na jaren van terugloop in bezoekers en aanvoer van vee en krabbelde daarmee weer overeind.

Impulsmarkten zou zich bovendien niet aan de voorwaarden van de vergunning houden. Er mogen namelijk geen etenswaren verkocht worden op de vlooienmarkten en men moet zelf voor openbare sanitaire voorzieningen zorgen. Uit diverse controles van de bezwaarmakers bleek dat er wel degelijk etenswaren verkocht worden op de vlooienmarkten en dat openbare toiletten juist ontbreken. Het gevolg is dat de bezoekers voor het gebruik van het toilet binnen lopen bij lokale horeca, zonder daar consumpties af te nemen.

Ook zouden de markten andere evenementen in Norg in de weg zitten. ‘Norg Events is eind 2018 juist in het leven geroepen om onder andere de evenementen en activiteiten in Norg qua datum op elkaar af te stemmen, zodat er een mooie spreiding ontstaat over de zomerperiode en om overlap te voorkomen. Door niet meer dan één groot evenement per dag toe te staan, voorkom je problemen met de beschikbare parkeerruimte en het gebruik van de gewenste evenement-locaties. Bovendien is er de hele zomerperiode dan iets te doen en wordt niet alles in een paar weekenden gedrukt’, legt Remko Nieboer namens Norg Events uit.

‘Dat de gemeente zich in een reactie naar ons afvraagt wat er zoal te doen is zegt wel iets over hun betrokkenheid naar de Norger gemeenschap. Men heeft volgens mij geen idee wat hier allemaal georganiseerd wordt. Er wordt totaal niet gekeken naar het jaaroverzicht, er wordt niets overlegd met ‘Norg’ en vergunningen worden lukraak verstrekt’, vervolgt Nieboer.

Hij benadrukt dat er voor iedereen ruimte moet zijn om een evenement te kunnen organiseren, maar dat dit wel in goed overleg en onder bepaalde voorwaarden dient te gebeuren. ‘Ook voor de vlooienmarkten moet er ruimte zijn, mits men voldoet aan regels. Bovendien zou een maximum van vijf per jaar meer dan voldoende zijn. Het kan, om maar een voorbeeld te noemen, niet zo zijn dat de Slag om Norg niet door kan gaan, omdat er wéér een vlooienmarkt gepland staat.’

De gemeente Noordenveld laat in haar brief weten dat de vlooienmarkten goed zijn voor de toeristische en recreatieve sector en is van mening dat ze van meerwaarde zijn voor het dorp Norg. De Zakenkring en Norg Events overwegen gebruik te maken van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit.