Gemeente wil statushouders goed opvangen

NOORDENVELD – Participatie, ontmoeting tussen oude en nieuwe inwoners, activiteiten, huisvesting, werk, scholing en investeren in een goed sociaal netwerk. Zomaar wat onderwerpen waar statushouders in de gemeente Noordenveld mee te maken krijgen. Onlangs vond in De Brinkhof in Norg een conferentie plaats met als thema ‘Duurzame integratie van statushouders en vluchtelingen.’

Diverse professionals uit onder andere het welzijnswerk, maatschappelijk werk, ISD, Vluchtelingenwerk, onderwijs en de gemeente gingen met elkaar aan de slag om afspraken te maken om zo snel mogelijk met elkaar aan de slag te gaan. Burgemeester Klaas Smid gaf aan dat het wenselijk was om nog in dit jaar, dat in de gemeente Noordenveld is uitgeroepen tot ‘Het jaar van de vluchteling’, over te gaan tot samenwerking en daarmee een basis te leggen voor een goede opvang van statushouders. ‘Verbindingen tussen organisaties zijn daarbij van belang,’ zei hij. Om dat te bevorderen werd er tijdens de bijeenkomst veel onderling gesproken.  In de gemeente Noordenveld wonen 200 statushouders. In 2017 is er een taakstelling van 60 statushouders. Indien organisaties in de gemeente activiteiten willen organiseren om contacten te bevorderen tussen oude en nieuwe inwoners, dan kan men contact opnemen met Bob Copper van de gemeente Noordenveld. Onder de noemer ‘Grenzeloos Naoberschap’ zijn hier nog financiën voor beschikbaar. Info op telefoonnummer 050 5027222 of mail naar bobcopper@gemeentenoordenveld.nl.

norg-middag-over-statushouders-2norg-middag-over-statushouders-3