Gemeentebelangen: doorstroming mag niet stagneren

vluchtelingen

NOORDENVELD – In de algemene beschouwingen gaat de grootste partij van Noordenveld- Gemeentebelangen- nader in op de vluchtelingenproblematiek. ‘Opvang van zeshonderd vluchtelingen voor de korte termijn is de inzet die gevraagd is door het COA en geleverd door Noordenveld. De ‘beschikbare ruimten in Veenhuizen’ worden hiervoor benut. Eigenlijk valt hier een historische link te leggen. Veenhuizen, een locatie waar paupers, bedelaars en wezen voor een in die tijd en context een zo waardig mogelijk bestaan kregen. Veenhuizen, nu als een steunpunt van de eerste opvang van vluchtelingen, berooid uit vaak door oorlog geteisterde gebieden. Alle beschikbare vrijwilligersinzet van Noordenveld is hiervoor hard nodig’, zegt fractievoorzitter Ellen van der Haven. ‘Het totale palet binnen de vluchtelingenproblematiek vraagt om focus. Gemeentebelangen onderschrijft het standpunt van het college dan ook om te kiezen voor het zorgdragen voor het ondersteunen van de eerste aankomstplekken en de laatste fase van huisvesting. De noodopvang in Veenhuizen, als steunpunt van het eerste station waar een vluchteling aankomt, is zoals gezegd met zeshonderd personen ingevuld. Het laatste station, de huisvesting van de statushouders, is zeker geen gemakkelijke opgave. Er is immers al een wachtlijst voor sociale huurwoningen. Er zal dan ook gezocht moeten worden naar oplossingen. Hierbij is de uitdaging voor het college te voorkomen dat huidige wachtenden uit onze eigen bevolking niet aan bod komen en dat de doorstroming stagneert. Er wordt gesproken over leegstaande panden, maar integratie en veiligheid zijn daarmee niet altijd het beste gediend’, zegt Van der Haven. ‘Juist ook gezien onze al bestaande wachtlijsten vraagt Gemeentebelangen nadrukkelijk te kijken naar mogelijkheden vanuit het Rijk gelden beschikbaar te krijgen voor nieuwbouw in de sociale huursector. In combinatie met mogelijkheden tot inbreiding en het invulling geven en daarmee ‘oplossen’ van lege plekken en panden, is daarmee doorstroom voor autochtone sociale huurders mogelijk waarmee in de huidige huurwoningen ruimte ontstaan voor opname van statushouders. Hiermee wordt spreiding en daarmee betere integratie mogelijk. ‘