Gemeentebelangen verreweg de grootste partij

Machtsvertoon van de groene sjaals

RODEN – Het mag geen verrassing heten dat Gemeentebelangen wederom de grootste partij in Noordenveld is geworden. Het verschil waarmee ze gewonnen hebben, valt echter wel op. Waar de partij van de groene sjaals vier jaar geleden nog zeven zetels bemachtigde, behaalden ze er dit jaar zelfs negen.

Gezonde spanning viel te bespeuren op de avond van 21 maart. In het gemeentehuis kwamen de acht partijen en hun partijgenoten, betrokken inwoners en overige prominenten vanaf half tien bijeen. Om stipt negen uur sloten de stembureaus in de gemeente en om tien uur werden de eerste uitslagen al bekend gemaakt. Bij de allereerste uitslag, namelijk die van Roderwolde, bleek al dat Gemeentebelangen de favoriet was. Zij werden daar met afstand de grootste en zouden dat bij nog zeventien andere stembureaus worden. Alleen in Roderesch was het niet Gemeentebelangen, maar Lijst Groen Noordenveld dat de lokale winst opeiste.

De resultaten van de eerste stembureaus vielen tegen voor Gerbrant Fennema, lijsttrekker van D66. ‘Op voorhand hoopten we op twee zetels, maar zoals het nu lijkt mogen wij blij zijn met één’, zei hij. Het bleek een juiste voorspelling. D66 leefde bijna de gehele avond tussen hoop en vrees, maar behielden aan het eind toch één zetel. Met een totaal van 784 stemmen, was Fennema nog niet eens heel ontevreden. ‘Dat valt me mee’, sprak hij. ‘We hebben toch last gehad van de landelijke trend. Het tijdperk Pechtold is ook een beetje voorbij. Daarbij moet ik ook alle lof aan Gemeentebelangen geven. Die hebben het fantastisch gedaan.’ Opmerkelijk is dat D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 nog 2600 stemmen kreeg en dat dit er nu nog geen 800 zijn. ‘Kiezers gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen toch liever voor een lokale partij’, concludeerde Fennema, die allerminst bij de pakken neer gaat zitten. ‘Zo zit ik niet in elkaar. We hebben sowieso mooie dingen gedaan in campagnetijd. We moeten nu zorgen dat we weer wat zichtbaarder worden.’

De trend dat lokale partijen zonder landelijke afdeling steeds groter worden in de gemeenten, speelt ook in Noordenveld een rol. Lijst Groen Noordenveld moet weliswaar één zetel afstaan, de partij blijft de nummer twee in de gemeente. Samen met Gemeentebelangen hebben zij nu twaalf zetels, waarmee ze in principe een meerderheid zouden kunnen vormen. ‘Dat zou dan een krappe meerderheid zijn’, zei Henk Koekkoek, lijsttrekker van LGN. ‘Maar het kan in principe wel.’ Tineke Nieboer, de nummer twee van LGN, voelt hier wel iets voor. Met een lokaal college en een raadsbreed akkoord, zou een coalitie van Gemeentebelangen en LGN veel kunnen bereiken, volgens Nieboer.

De VVD zal enigszins teleurgesteld zijn in de verkiezingsuitslag. De partij – die nu met twee zetels in de raad zit – hoopte stiekem op een verdubbeling van dat aantal. In plaats daarvan is het aantal zetels gelijk gebleven. Robert Meijer vond het jammer, maar bleef positief. ‘VVD’ers zijn vrolijke mensen’, sprak hij lachend. In gesprek met Hendrik Smeenge van Gemeentebelangen gooide hij direct een balletje op voor een eventuele samenwerking in de coalitie.

Ondertussen bleef de PvdA op een keurige drie zetels staan. ‘Daar ben ik tevreden mee’, sprak lijsttrekker en huidig wethouder Alex Wekema. ‘We hebben ongeveer 180 stemmen minder als de vorige keer. Aan de andere kant heeft GroenLinks ongeveer vierhonderd stemmen meer.’ GroenLinks en PvdA hadden een stembusakkoord en voerden samen campagne. Ook zullen zij samen de coalitieonderhandelingen in gaan. Op voorhand werd al vastgelegd dat de grootste partij de wethouder mocht leveren. Dat zou dus betekenen dat Alex Wekema in dat geval voor zijn tweede termijn als wethouder mag gaan. Lijsttrekker Bertus Jan Epema – zelf afwezig vanwege een zakenreis naar Thailand – kan tevreden terugkijken op de verkiezingen.

Hetzelfde geldt voor ChristenUnie. Zij blijven op één zetel steken, maar zien een mooie verhoging ten opzichte van vier jaar terug. Aftredend raadslid Jeroen Westendorp was dan ook tevreden. ‘Een mooi aantal stemmen. Ten opzichte van het CDA scheelt het niet veel. We hebben nét te weinig voor twee zetels.’

Bij het CDA verandert er niet zoveel. De partij haalde twee zetels en Gerard Willenborg en Harm Holman zullen die wederom gaan bekleden, tenzij het CDA in het college zal komen en er dus iemand moet worden doorgeschoven naar de raad. Maar dat is momenteel nog niet aan de orde.

Ondertussen heerste bij Gemeentebelangen uiteraard een jubelstemming. Lijsttrekker en wethouder Henk Kosters kon zijn geluk niet op. ‘Het is super, echt super. Ik denk dat het een compliment is naar alles wat wij als gemeente de afgelopen vier jaar hebben bereikt.’ Kosters realiseert zich dat er binnenkort een coalitie moet worden gevormd, waarmee Gemeentebelangen de komende jaren moet regeren. ‘We gaan met iedere partij zitten. Wat je niet moet vergeten is dat er bij de negen zetels die wij nu hebben, ook een zekere verantwoordelijkheid komt kijken. We moeten het nu laten zien.’ Maar eerst is het tijd voor een klein feestje. ‘Ik pak nog een biertje!’, lacht Kosters. En zo geschiedde.

Coalitie vormen

Gemeentebelangen gaat deze week bezig met het vormen van een coalitie. Hiervoor dienen zij een meerderheid in de raad te creeëren. In totaal zijn er 23 zetels in de gemeenteraad van Noordenveld, waardoor 12 zetels genoeg is voor een coalitie. De kans is echter groot dat de coalitiepartners liever een paar zetels meer hebben, zodat de coalitie wat sterker staat.
Momenteel regeert Gemeentebelangen samen met PvdA en CDA. Al eerder gaf Gemeentebelangen aan dat zij tevreden zijn over de samenwerking van de afgelopen vier jaar, waardoor een samenwerking met één van deze partijen voor de hand ligt.
De vraag is nog of er wordt gekozen voor een college met vier wethouders, of een college met drie wethouders.

Referendum

Een kleine meerderheid van de Noordenvelders heeft tegen de venieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gestemd. Uit het referendum over deze wet, die in de volksmond beter bekend is als de sleepwet, bleek dat een minimale meerderheid tegen de wet is.
In totaal was 48,2 procent van de stemmers tegen de wet. 46,6 procent was voor de wet en 5,2 procent stemde blanco. De opkomst van het referendum was in Noordenveld iets lager dan bij de gemeenteraadsverkiezingen. 60,9 procent van de stemgerechtigden in Noordenveld stemde voor de verkiezingen, terwijl 57,7 procent dat voor het referendum deed.