‘Gemeentelijke soap centrumhalte Norg krijgt vervolg’

Politiek Noordenveld
RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Druk was het op de publieke tribunes. Zo druk dat Geert Douwes en ik niet plaats konden nemen op de perstribune. Die was bezet. Daarom maar weer plaats genomen op onze vertrouwde plekjes op de tribune in de hoek, waar ook de stream over het net verzorgd word. Jaja, we leven in de digitale wereld. Een raadsvergadering in Noordenveld is te horen via het net in elke uithoek van de wereld. Dat kan heel vermakelijk zijn… Dat bleek weer eens afgelopen woensdag. De verhandelingen over een duur uitgevallen nieuwe bushalte in Norg was weer aan een nieuw hoofdstuk toe. Weer oogstte een nieuw voorstel hierover weinig bijval. Op de tribune achter mij zat een geinteresseerde man mij vragen hierover te stellen. Of het altijd hier zo ging. Het college doet een voorstel en alleen twee oppositiepartijen doen enthousiast. De rest loopt er niet warm voor. Ik moest toegeven, dat het redelijk uniek was. De man… het bleek een Groninger statenlid… merkte nog op, dat Noordenveld van plan was subsidie aan te vragen bij dezelfde staten, voor een OV-project, waar ze zelf niet blij mee was…Deze man sloeg de spijker op de kop. De vorige keer in de raadscommissie was de stemming ook al zo. Menigeen vreesde zelfs, dat wethouder Reint Jan Auwema zou struikelen over deze netelige kwestie. Koortsachtig overleg maandag bij de fractievergaderingen. Reint Jan ging rond met een aangepast plan… het langshalteren was alsnog toegevoegd als alternatief. Het plan werd daardoor nog weer duurder. Niet minder dan €825.000. Waarvan €412.000 ten laste komt van de Algemene Reserve… tenminste als de subsidie doorgaat. Daar gaan dezelfde Groninger Staten over halverwege maart. Er was haast bij. Voor zaterdag moest de aanvraag binnen zijn bij de zogenaamde POVV vergadering, die kijkt of de aanvraag correct is ingediend… Er werden op het bordje van de wethouder veel vragen en opmerkingen neergelegd, die duidelijkheid vereisten. Zoals of de mate van hinder door de ladende vrachtwagens bij de COOP en of die niet een klein beetje overdreven was. Verplaatsing van de bushalte naar het Dorenbos terrein voor de oude molen zou een bedrijfsverplaatsing inhouden, die vooral voor de betrokken zakenman Jan Dorenbos belangrijk zou zijn. Die lobbyde dus ook fanatiek bij pers, publiek, omwonenden en een paar politieke partijen… Van verschillende kanten hoorde ik verhalen, dat het Jan Dorenbos zelf was, dan wel zijn adviseur Wortelboer, die het bestuur van Dorpsbelangen Norg letterlijk had voorgeschreven hoe ze dit plan van het nodige  brede draagvlak moest voorzien… Bovendien moet nog met omwonenden gesproken worden, om te kijken of het plan geen weerstand oproept. Ook moest er een brandweerkazerne verplaatst worden, wiens staat van onderhoud er nog best mee door kon. De vraag was verder of de Gemeente Noordenveld zijn reserves wel in moet zetten voor een particuliere bedrijfsverplaatsing van Dorenbos. Kortom… of een bushalte niet veel goedkoper kon. Na de eerste ronde vroeg wethouder Reint Jan Auwema direct schorsing aan. Voor beraad. Daarna nam hij het woord en ging vrijwel niet in op de bezwaren, die geuit waren. Hij meldde dat het 2 voor 12 was. Dat er een beslissing genomen moest worden. "Wij zouden graag zien, dat U een keuze maakt, waar wij ook voor zijn…" hij meldde ten overvloede, dat de subsidieaanvraag echt de deur uit moest. Hij claimde dat er ruimte was in de variant die nu voor lag. De toezeggingen, dat onderdelen van het plan kwamen voor te liggen aan raad en omwonenden… Na interventie van een weer attente voorzitter Klaas Smid werd uiteindelijk het voorstel met algemene stemmen aangenomen.
Wie dacht dat Reint Jan hier goed mee weg kwam komt bedrogen uit. Hij zelf was na afloop in een niet al te beste stemming. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Hij had er rond kerst en oud en nieuw behoorlijk veel overleg met betrokkenen opzitten. Zonder opmerkelijke resultaten. Ook het compromis werd lauw ontvangen. Het begint zo langzamerhand op een soap te lijken. Menselijke emoties beginnen op de voorgrond te treden. Ondernemer Jan Dorenbos, de grootste verdediger van het plan, roept in de pers dat de gemeente hem niks gunt… Collegepartijen, die hun afgrijzen nauwelijks onder stoelen of banken steken. En… wat komt er nog? Inspraak vanuit de bevolking om te kijken, hoe breed het draagvlak werkelijk is… Jaja breed draagvlak… Mensen, die hiermee schermen roepen vaak een soap over zichzelf af… het zal allemaal moeten blijken hoe dit plan in de gemeentepolitiek van Noordenveld leeft. En in Norg… Staat de bevolking wel zo achter deze gesubsidieerde bedrijfsverplaatsing. Of kan gemeenschapsgeld best beter besteed worden? Wij houden u op de hoogte…