Gemeenteraad Westerkwartier verzet zich tegen herverdeling nieuwe gemeentefonds

WESTERKWARTIER – Een mokerslag’ zo noemt de raad van de gemeente Westerkwartier de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds. Dit staat in een motie die in de vergadering van woensdag 17 februari 2021 unaniem door de raad is aangenomen.  

De nieuwe herverdeling komt erop neer dat de gemeente Westerkwartier jaarlijks tussen de 2,5 en 4,5 miljoen euro structureel minder geld van de Rijksoverheid ontvangt. Iets wat overigens niet alleen in Westerkwartier, maar in heel Noord-Nederland speelt. Een motie met dergelijke strekking is ook al eerder door de raad van Eemsdelta aangenomen.  

 
Geertje Veenstra, CDA-raadslid en initiatiefneemster van de motie, geeft aan ‘eigenlijk komt de herverdeling erop neer dat rijke gemeenten rijker worden en arme gemeenten armer’. Ze is dan ook blij met de brede steun die gegeven wordt door alle fracties. ‘Het gaat hier om de leefbaarheid en voorzieningen in onze dorpen. Niet alleen in Westerkwartier, maar ook in andere plattelandsgemeenten in Groningen en Friesland.’ 

Wethouder van financiën Bert Nederveen geeft aan blij te zijn met de motie en dit te zien als ondersteuning van de lijn die hij en zijn collega-wethouders volgen richting het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).