Gemiddelde lastendruk inwoners gemeente Westerkwartier daalt licht

Various different Euros background

WESTERKWARTIER – De gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Winsum en Zuidhorn hadden in 2018 verschillende tarieven voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Bij de voorbereidingen op de herindeling is afgesproken, dat de gemiddeld gewogen lastendruk (bestaand uit deze drie belastingen) in 2019 ten opzichte van 2018 niet stijgt. Eind 2018 zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing vastgesteld, nu doet het college aan de gemeenteraad een voorstel voor de tarieven OZB.

Tarieven OZB

Het voorstel voor deze tarieven voor 2019 is:
Woningen (alleen eigenaren) 0,1432 %
Niet-woningen, eigenaren 0,2321 %
Niet-woningen, gebruikers 0,1764 %

Met deze tarieven ligt de gemiddelde OZB-aanslag voor woningen en niet-woningen in 2019 ten opzichte van 2018 iets lager.

Lasten inwoners

Met de voorgestelde tarieven wordt in 2019 voor een woning met een WOZ waarde van € 225.000 de lastendruk € 808. In 2018 was dat € 811. Gemiddeld daalt de lastdruk, maar dat geldt niet voor ieder huishouden.

GemeenteJaarAfval (vast)Afval (variabel)RioolOZBTotaal
Grootegast2018€124€137€246€296€803
Leek2018€121€137€233€374€865
Marum2018€131€137€286€273€827
Zuidhorn2018€109€109€163€363€744
Winsum2018€120€42€210€478€850
Gemiddeld2018€120€129€223€339€811
Westerkwartier2019€122€137€227€322€808

Gemeenteraad

De raad behandelt het voorstel tot vaststelling OZB-tarieven in zijn vergadering van woensdag 27 maart aanstaande vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidhorn. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.