Genoeg belangstelling voor burgemeesterspost Noordenveld

image

34 mannen en 9 vrouwen; Groninger aan de macht?

NOORDENVELD – Het zal voor Jacques Tichelaar niet heel moeilijk worden om een aantal geschikte kandidaten te selecteren voor het burgemeesterschap van de gemeente Noordenveld. Zoals bekend stopt Hans van der Laan op 1 oktober met zijn werkzaamheden. Onlangs eindigde de sollicitatieprocedure. Tichelaar kreeg liefst 43 sollicitatiebrieven. Als alles volgens plan verloop wordt de naam van de gewenste kandidaat op 25 juni bekend gemaakt.

43 brieven dus, van 24 mannen en negen vrouwen. In leeftijd variëren de sollicitanten van 35 tot 61 jaar. Elf zijn lid van de VVD, tien van de PvdA, zeven het van CDA, vier van een lokale partij, vier van D66, vier van de ChristenUnie en twee van GroenLinks. Eén sollicitant is geen lid van een politieke partij of heeft dat niet aangegeven. Eenendertig sollicitanten komen uit het openbaar bestuur, vijf uit een ambtelijke organisatie, vier uit het bedrijfsleven en drie uit non-profit organisaties. Bij de vrouwelijke sollicitanten zit hoogstwaarschijnlijk ook Tanja Haseloop, voormalig wethouder van Leek. Eerder al let ze weten geïnteresseerd te zijn om burgemeester van Noordenveld te worden.

Tichelaar gaat binnenkort gesprekken voeren met de kandidaten, Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie (Ellen van der Haven, Henk Koekkoek, Anne Doornbos, Gerard Willenborg, Arnold Rossing, Gerbrant Fennema, Tineke Veldhuis en Jeroen Westendorp), die vanuit de gemeenteraad van Noordenveld is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken minimaal twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de raad in de vergadering van 25 juni de voordracht overneemt, wordt de naam van de voorkeurskandidaat openbaar gemaakt. Op 26 juni gaat de voordracht samen met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de Kroon to benoeming zal overgaan.

En dus kan ook het grote speculeren beginnen. Zo is het niet ondenkbeeldig dat Noordenveld straks opnieuw geregeerd zal worden door een Groninger. De provincie Groningen en de gemeenten staan namelijk voor forse economische, maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. In de periode van 2008 tot en met 2012 bleek uit onderzoek dat gemeenten op dit moment of in de nabije toekomst die opgaven onvoldoende kunnen uitvoeren. Hier zijn sterkere, grotere gemeenten voor nodig. Daarom is de provincie Groningen samen met de Groninger gemeenten een proces gestart om een modern openbaar bestuur te organiseren en gaan gemeenten samen. Herindeling dus. Dat betekent dat een aantal burgemeesters straks werkloos thuis zit. Vandaar dat bij de sollicitanten wellicht veel Groninger kandidaten zitten. Mannen of vrouwen die vrezen voor hun baan, eieren voor hun geld kiezen en zich nu al oriënteren op iets anders. Hoewel Noordenveld een prachtige gemeente is, zullen de huidige Drentse burgemeesters niet meteen op de baan in Noordenveld solliciteren.

En dus zou Noordenveld straks in navolging van Hans van der Laan wel eens opnieuw bestuurd kunnen worden door een Groninger. En door iemand dus die kan voldoen aan de enorme profielschets. Want de eisen waaraan de nieuwe sterke man of vrouw moet voldoen, liegen er bepaald niet om. Hans van der Laan neemt op 1 oktober afscheid. Hij gaat met pensioen. Van der Laan is dan in totaal dertig jaar lang burgemeester geweest.