Gepersonaliseerd onderwijs op Dr. Nassau College Norg


NORG – Tijdens het Open Huis op dinsdag 29 januari kunnen mensen kennismaken met gepersonaliseerd onderwijs en de mooie ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het Dr. Nassau College in Norg. In september 2016 is het Dr. Nassau College Norg een nieuwe weg ingeslagen: gepersonaliseerd onderwijs. Inmiddels wordt er alweer 2,5 jaar gepersonaliseerd onderwijs aangeboden. Waarom een persoonlijk leerproces zo goed bevalt, wordt op 29 januari uitgelegd door docenten en leerlingen van de school.

Een docent Duits die jaren op het Dr. Nassau College in Norg werkt, ziet veel verschillen ten opzichte van het reguliere onderwijs. Niet alleen leerlingen zijn nu meer bewust van hun eigen leerproces, maar de docenten zijn nu ook bewuster van het leerproces van de leerlingen. Docenten zijn continu bezig met het zoeken naar nog meer aansluiting bij de behoeften van de leerlingen, zodat zij het meest optimale uit zichzelf kunnen halen. Volgens de docente Duits is het mooie aan dit systeem dat de leerlingen feedback krijgen in plaats van cijfers. ‘’Een cijfer geeft alleen aan of het goed is of niet goed. Met feedback geef je de leerlingen gericht advies hoe ze verder kunnen, wat ze wel of niet kunnen doen.” De leerlingen worden hierbij positief uitgedaagd, leren plannen en reflecteren maar vooral ook doorzetten.

De nieuwe scheikunde docent viel twee jaar geleden midden in het veranderingsproces en was positief verrast. Leerlingen zitten niet meer in de les, omdat het op het rooster staat en ze de les ‘gewoon’ moeten volgen. Leerlingen zitten nu in de les, omdat ze dat graag willen. Docent: ‘’De leerlingen hebben honger naar meer, nieuwe leerstof; ze willen graag leren. Het geeft je als docent zoveel positieve energie.’’ Doordat leerlingen bewuster bezig zijn met hun eigen leerproces, boeken ze betere leerresultaten en laten ze tevens een enorme groei in hun persoonlijke ontwikkeling zien.

Een tweedejaars leerling is gevraagd naar zijn ervaringen op school. Hij heeft heel bewust de transitie meegemaakt. Stond het rooster vorig schooljaar nog vast, dit schooljaar is dat (deels) losgelaten en hebben de leerlingen meer de ruimte om hun eigen dag in te plannen. Een hele fijne manier van werken, vindt de leerling. ‘’Je kan zelf bepalen met welk vak je zelfstandig aan de gang wil gaan en op welk plein.” Er zijn verschillende pleinen met docenten, waar de leerlingen te allen tijde terecht kunnen met hun vragen. De aangeboden lessen vinden plaats op niveau en leertempo. Leerling: “Ik doe nu havo, maar sommige vakken mag ik op vwo-niveau afronden. Op deze manier krijg ik dus extra uitdaging.’’ Wanneer de leerling klaar is met een hoofdstuk of onderwerp, sluit hij of zij af met een werkstuk of presentatie. “Heerlijk, want ik voel nu geen toetsdruk, ” aldus een tevreden leerling.