‘Gepruttel over Veenhuizen en ene vrouw in de raad’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Het zoveelste debat over Veenhuizen… de definitieve plaatsing op de Unesco Werelderfgoedlijst nadert met rasse schreden. Eigenlijk een eervolle en in vele opzichten positieve ontwikkeling. In ons geval goed voor heel Noordenveld. De uitstraling is nu al gigantisch… een werelderfgoedstatus zorgt voor veel publiek. Op de agenda van de raad stond afgelopen woensdag simpel een blijk van instemming voor deze nominatie. Een dossier over de gang van zaken tot nu toe was bijgesloten. Het blijkt,  dat er in het jaar 2000 voor het eerst sprake was van een voorzichtige stap in die richting. Er is dus al 16 jaar aan gewerkt. Bovendien was Veenhuizen, maar een uit een onderdeel van de zeven Kolonien van Weldadigheid. In zowel Belgie als Nederland… Allen gesticht van 1818 tot 1823. Aan de vele reconstructies zijn miljoenen besteed. Je komt maar zo niet op de Erfgoedlijst… oftewel je wordt op een lijst geplaatst, die unieke gebieden in de hele wereld bevat…
Hoe is er totdusverre door de raad van Noordenveld op al die stappen gereageerd? Antwoord: tot nu toe enthousiast. Men zag over het algemeen de noodzaak dit proces goed te begeleiden en te ondersteunen. In die periode is er door toedoen van vooral oud burgemeester Hans van der Laan zo’n 60 miljoen in Veenhuizen geinvesteerd. Heel weinig hiervan komt uit de kas van de gemeente. Het zijn bijna allemaal fondsen van instellingen en hogere overheden. Van der Laan was daar bijzonder inventief mee bezig. Niet iedere politieke partij in de raad was daar altijd enthousiast over. Met name LGN en VVD wilden nog wel een pruttelen als er weer “geld naar Veenhuizen ging’… ook nu was er weer sprake van ‘gepruttel’… Er lag zelfs een motie om de te verwachten uitgaven in de vorm van investeringskosten op te nemen in de voorjaarsbegroting  van 2017… Hoeveel dat moest zijn, dat moest het college zelf maar bepalen, aldus een opvallend milde Henk Koekoek, die de motie indiende, ook namens VVD. Koekoek sprak van een lichte motie, immers er werd verzocht aan het college, zelf met een voorstel te komen. Het college wees het toch af. Te verwachten kosten zijn niet eenvoudig nu al te begroten… dit werd gezegd door portefeuillehouder burgemeester Klaas Smid. Toch was de hele raad erg blij over de positieve beoordeling door deze partijen voor deze ontwikkeling. Jan Kemkers (Gemeentebelangen) was zelfs “blij verrast over de positieve grondhouding van deze partijen”. Over Grond gesproken. De boeren, verenigd in het LTO lieten ook nog wat kritiek horen, bang als ze waren dat zo’n Werelderfgoedstatus de uitoefenen van hun bedrijf in het gebied wel eens onmogelijk kon maken. Burgemeester Smid beloofde met LTO om de tafel te gaan. Nee de motie haalde het toch niet. Alleen de indieners, VVD en LGN stemden voor. De rest had geen behoefte aan een investeringsfonds…  Verder dus steun uit de hele raad over dit unieke project. Dat was de boodschap, die zonder ruis had moeten klinken uit de gemeente Noordenveld. En zo klonk het ook. Zei het dat een enkel ruisje toch doorklonk in de oren van een eenzame toehoorder… jaja… U raad het al. Uw verslaggever, deze avond gezeten aan een volle perstafel. De zaal zelf vertoonde helaas wat lege plekken. De dames en heren van de raad hebben nog heel wat te winnen aan publieke belangstelling. De PvdA-fractie werd door het vertrek van Evert Jansen aangevuld met Karin Kiemel, een ervaren raadslid. Jammer was dat haar fractievoorzitter Anne Doornbos meende te moeten vermelden als verdienste, dat ze vrouw was… Ja dat kunnen we zelf ook wel zien. Net als mannen, heb je vrouwen ook in alle soorten en maten… Over haar kwaliteiten zegt dat niets. In de politiek zal weldra blijken, met wie we van doen hebben. Wat Karin betreft… Ik heb er vertrouwen in!