Gerard van Groeningen, voorzitter bridgeclub Peize

‘Als voorzitter van de bridgeclub Peize, wil ik graag de aandacht vestigen op het bridgen in Peize en – in breder verband – Noordenveld. De bridgeclub Peize is begin jaren ’70 opgericht onder de naam ‘bridgeclub Noordenveld’. Er werd gespeeld in Café Kok op de Pol te Peize, later bekend als ‘Geert en Reina’. De club telde ongeveer zestig leden en er werd in een A- en B-lijn gespeeld.
Door vergrijzing en verhuizing nam het aantal leden langzaam af. Momenteel speelt de club, onder de naam van ‘bridgeclub Peize’, iedere donderdagavond vanaf eind september tot eind april. Dit doen wij in de recreatiezaal van de Hoprank. Dit is een grote en mooie gelegenheid in Peize, met veel faciliteiten.
De club telt momenteel ruim veertig leden en is lid van de N.B.B. (Nederlandse Bridge Bond). Bridge is een leuk en intrigerend kaartspel dat je met een partner speelt tegen andere paren. Aan het begin van de sessie worden alle spellen geschud en na het spelen teruggestoken in de mapjes.
Als paar probeer je het geboden contract te behalen en de tegenstander probeert dat door goed tegenspel te beletten.
Na een ronde van meestal vier spellen, wordt er gewisseld van tafel en tegenstanders. Elk paar speelt op deze wijze vijf of zes keer tegen een ander paar. Zo worden op een club of drive dezelfde spellen door meerdere paren gespeeld en kan er een vergelijkende uitslag worden berekend.
In de gemeente Noordenveld zijn vier clubs actief die clubcompetities organiseren. Zij zijn alle vier aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. De volgende clubs spelen in de gemeente Noordenveld: Klavertje Vier (Norg), Bridgeclub Roden, Rôner Sans en bridgeclub Peize. De clubs hebben onderling goed overleg en er worden door de clubs ook cursussen voor beginnende bridgers georganiseerd.
Wie belangstelling heeft voor het bridgen, kan op de website van de verenigingen alle informatie vinden over de speelavonden, drives, locaties, organisatie en nog veel meer.’