Gerrit Alssema in beeld

Gerrit Alsema 2010 2

RODEN – De vijf gemeenten uit Noord en Midden Drenthe ondertekenden donderdag de eerste contracten voor de Wmo ondersteuning. Namens de gemeente Noordenveld tekende wethouder Gerrit Alssema (FOTO). Zij deden dit door samen een taart aan te snijden op zorgboerderij De Hansehof. In totaal sluiten zij met 39 zorgaanbieders een contract voor kortdurende opvang, dagbesteding en persoonlijke begeleiding. Dit zijn de taken die de gemeente op 1 januari overneemt van het zorgkantoor. Ongeveer drieduizend inwoners in de regio maken gebruik van deze ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat de overgang van de AWBZ taken naar de gemeente soepel verloopt, hebben de gemeenten alle huidige aanbieders een contract aangeboden, Met uitzondering van een aantal aanbieders, sluiten alle bestaande aanbieders dit contract met de gemeenten. Hierdoor kan de overgrote meerderheid van cliënten gebruik blijven maken van de huidige ondersteuning. Dit betekent dat de zorg in de meeste gevallen dichtbij blijft. Zij merken daardoor op korte termijn niets van de overgang van deze taken van zorgkantoor naar gemeente. Met de cliënten van de aanbieders die zich niet konden vinden in de aangeboden tarieven, maakt de betrokken gemeente binnenkort een afspraak om een passend aanbod te vinden.